Perspektywa poprawy na rynku tuczników

Perspektywa poprawy na rynku tuczników

Obecnie zauważalna jest stabilizacja niemieckiego rynku tuczników. Ceny skupu w notowaniach VEZG utrzymały się 24 stycznia 2024 roku na poziomie 2,0 €/kg (wbc), mimo iż nacisk na obniżenie cen osłabł. Widać już pozytywne oznaki, które świadczą o tym, że ceny skupu nie powinny już dalej spadać. Tym samym, wydaje się, że złe czasy dla rynku tuczników dobiegły końca. Zdecydowanie maleje dostępność żywca wieprzowego na terenie krajów unijnych. Znaczące niedobory tuczników na rynku powinny być widoczne już w lutym tego roku. Na te zmiany najszybciej odpowiedziała mała giełda w Niemczech, która podniosła cenę transakcji o 4 eurocenty – do poziomu 2,13 €/kg (wbc).

Z niemieckich zakładów przetwórczych dochodzą doniesienia o możliwych przyszłych zmianach. Niektóre z nich proponują długoterminowe umowy, które gwarantują utrzymanie aktualnego poziomu cen skupu przez kilka miesięcy do przodu. Takie rozwiązanie może jednak okazać się niekorzystne dla producentów świń, którzy preferują rozliczania w oparciu o cotygodniowe ceny.

Również w Hiszpanii zauważalny jest spadek podaży żywca wieprzowego. Niektórzy analitycy wiążą to między innymi z problemami zdrowotnymi tamtejszych stad.

W Polsce sytuacja na rynku tuczników nie jest tak korzystna jak w Niemczech. Ceny skupu w naszym kraju są niższe niż u naszych zachodnich sąsiadów. Tuczarnie korzystające z zakupionych prosiąt aktualnie notują straty. Różnica pomiędzy ceną zakupu prosięcia a sprzedażą tucznika wagi żywej wynosi aż 200 zł, co uniemożliwia osiągnięcie zysku. Jednakże, przewiduje się, że już niebawem sytuacja powinna ulec poprawie. Wraz z innymi krajami unijnymi, polski rynek wieprzowiny powinien przeżyć ożywienie.