Zastosowanie nawozów azotowych wiosną: elastyczność i istotność terminu

Zastosowanie nawozów azotowych wiosną: elastyczność i istotność terminu

Kluczową rolę w skutecznym wykorzystaniu nawozów azotowych przez rośliny, jak również w minimalizowaniu przekroczenia norm składników odżywczych w środowisku naturalnym, pełni odpowiednio dobrany termin ich stosowania. Kwestia ta ma także bezpośredni wpływ na stan wód.

Od 2023 roku, program azotanowy oferuje większą swobodę w zakresie używania nawozów azotowych na wiosnę. Założenia programu pozwalają na ich stosowanie od 1 do ostatniego dnia lutego, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pogodowych:

  • Gdy średnia dobowa temperatura powietrza przez pięć kolejnych dni wynosi więcej niż 3°C – dotyczy to nawożenia roślin zasianych jesienią, upraw trwałych oraz wieloletnich i trwałych użytków zielonych.
  • Gdy średnia dobowa temperatura powietrza przez pięć kolejnych dni przekracza 5°C – odnosi się to do możliwości nawożenia pozostałych upraw.

Rolnicy nie muszą samodzielnie sprawdzać tych warunków. W lutym 2024 roku, informacje na temat spełnienia powyższych wymogów będą publikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) na dedykowanej stronie internetowej.