Spadek cen pasz zapewnia rentowność produkcji jaj i drobiu pomimo niskich cen skupu

Spadek cen pasz zapewnia rentowność produkcji jaj i drobiu pomimo niskich cen skupu

W ostatnich miesiącach, ceny skupu drobiu spadły, mimo że wciąż utrzymują się relatywnie wysoko w kontekście historycznym. Ta tendencja jest napędzana przez wzrost produkcji drobiu wśród głównych europejskich producentów, a zwłaszcza w Polsce. Warto zwrócić uwagę na rozwój sektora drób w Hiszpanii, która umacnia swoją pozycję jako drugiego największego producenta drobiu w Unii Europejskiej, zaraz po Polsce.

Produkcja drobiu prężnie się rozwija, co jest podyktowane atrakcyjnością jej ekonomicznego aspektu. Opłacalność produkcji zachęca hodowców do podnoszenia swojej mocy produkcyjnej oraz do większych wstawień brojlerów. Ciekawym jest fakt, że opłacalność produkcji drobiu wzrasta nawet pomimo spadku cen skupu. Spadek ten jest rekompensowany przez obniżające się koszty pasz. Przewiduje się, że w nadchodzących kwartałach tempo rozbudowy produkcji drobiu w UE przyspieszy, co będzie sprzyjać dalszemu spadkowi cen. Końcówka roku przyniesie prawdopodobnie ożywienie na rynku, co spowolni spadek cen.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wielkość eksportu drobiu z Polski (obejmującego mięso, przetwory oraz żywe zwierzęta) spadła o 2,2% w porównaniu do roku poprzedniego, mimo że w analogicznym okresie 2022 roku wzrosła aż o 55,3%. Spadek wynikał z obniżki cen uzyskiwanych przez eksporterów, podczas gdy ilość sprzedanego drobiu rosła. Styczniowa cena skupu drobiu wyniosła 5,10 zł/kg (spadek o 18,1% rok do roku), a cena pasz dla drobiu ustabilizowała się na poziomie 1,69 zł/kg (spadek o 26,2% rok do roku). W efekcie styczniowy wskaźnik cen między „żywiec/pasza” wyniósł 3,02 w porównaniu do 2,72 rok wcześniej, co wskazuje na rosnącą rentowność produkcji. Przewiduje się, że cena skupu drobiu na koniec 2024 roku wyniesie około 4,40 zł/kg, a na koniec 2025 roku około 4,70 zł/kg.

W ostatnim czasie deceleracja spadku cen jaj jest widoczna. Powodem jest ograniczona podaż jaj na rynku unijnym. W nadchodzących kwartałach oczekuje się ożywienia produkcji, co będzie sprzyjało obniżeniu cen skupu jaj.