Jak zmieniają się preferencje Polaków dotyczące spożywania jaj? Wzrost popularności systemów chowu alternatywnego

Jak zmieniają się preferencje Polaków dotyczące spożywania jaj? Wzrost popularności systemów chowu alternatywnego

Coraz częściej obywatele Polski preferują jaja pochodzące z chowu alternatywnego, do którego jest skierowanych nawet 33% wszystkich jaj na rynku, mimo iż nadal hoduje się ponad 37 milionów kur w klatkach. Taka ewolucja w sektorze drobiarskim wynika z rosnącej świadomości konsumentów, którzy są gotowi zapłacić więcej za produkty pochodzące z chowu nieklatkowego. To trend, który zauważa również branża HoReCa.

Prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki, Paweł Rawicki, zauważa, że konsumpcja jaj w Polsce to około 150-160 sztuk na osobę rocznie, co stanowi spadek z poziomu 200 jaj na osobę na rok sprzed dekady. Mimo posiadania dużych hodowli kur niosek, nasze spożycie jest niższe niż w wielu innych krajach europejskich. Jest to powód, dla którego Polska eksportuje jaja do wielu państw zarówno unijnych, jak i pozaunijnych.

Zgodnie z informacjami Eurostatu, Polska jest szóstym największym producentem i drugim największym eksporterem jaj w Unii Europejskiej, a co dziesiąte jajko spożywane w UE pochodzi od polskiej kury. W skali roku produkuje się aż 10 miliardów sztuk.

Raport Stowarzyszenia Otwarte Klatki i Fundacji Alberta Schweitzera pokazuje, że 67% spożywanych przez nas jaj pochodzi z chowu klatkowego, jednak już co trzecie opakowanie jaj pochodzi z chowu alternatywnego, jak hodowla na ściółce (ok. 20%), wolny wybieg (ponad 10%) czy ekologiczna (blisko 2%).

W ciągu ostatnich 10 lat obserwujemy stopniowy wzrost udziału alternatywnych systemów chowu w całkowitej liczbie hodowli kur niosek w Polsce. Największy procentowy wzrost obserwujemy w przypadku systemu ekologicznego (o 538%), wolnowybiegowego (272%) oraz ściółkowego (184%). Mimo to, nadal ponad 70% kur jest hodowanych w klatkach, podczas gdy w Unii Europejskiej wskaźnik ten spadł poniżej 40%.

Niektóre kraje europejskie, takie jak Czechy, Niemcy, Austria i Dania, wprowadziły już zakaz hodowli klatkowej kur niosek. Trwają również prace nad wprowadzeniem takiego ograniczenia na forum UE, aczkolwiek nie ma jeszcze wiążących przepisów w tej kwestii. Pomimo braku zmian w prawie, odsetek sprzedawanych jaj z chowów alternatywnych będzie rósł, ponieważ oczekiwania konsumentów są coraz wyższe.

Warunki hodowli przy zakupie jaj mają kluczowe znaczenie dla 68,5% badanych konsumentów. Ponad 62% jest gotowych zapłacić więcej za jajka pochodzące z hodowli oferujących lepsze warunki życia dla kur. Aż 74,4% polskich konsumentów uważa, że hodowla klatkowa nie zapewnia odpowiednich warunków życia dla kur niosek, a 65% popiera wprowadzenie zakazu chowu klatkowego.