Apel KRIR do Ministra Rolnictwa: Prosimy o uproszczenie procedur związanych z przemieszczaniem zwierząt

Apel KRIR do Ministra Rolnictwa: Prosimy o uproszczenie procedur związanych z przemieszczaniem zwierząt

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) podjął inicjatywę skierowania oficjalnego pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesława Siekierskiego. Głównym celem była prośba o modyfikację obowiązujących przepisów, które regulują proces przemieszczania zwierząt ze siedlisk na pastwiska, niebędące bezpośrednio sąsiadujące z terenem siedliska.

Aktualne uregulowania prawne są uznawane przez Zarząd KRIR za mało efektywne i niewspółgrające z rzeczywistością gospodarczą. Sytuacje, w których działki rolnicze nie są ciągłym obszarem lub nie mają fizycznego punktu styku, powodują problemy dla właścicieli zwierząt. Obecne przepisy wymagają od nich rejestracji oddzielnych siedzib stad, co wynika z konieczności monitoringu sytuacji epizootycznej.

Dlatego też Zarząd KRIR zabiega o wprowadzenie znacznych uproszczeń dla tych rolników, którzy posiadają działki rolnicze sąsiadujące ze sobą, lecz oddzielone na przykład rowem melioracyjnym czy drogą. Niezależnie od tego, czy te działki znajdują się w obrębie tego samego sołectwa, czy sąsiadują z nim, Zarząd KRIR proponuje zwolnić je z obowiązku zgłaszania przemieszczeń zwierząt. Dodatkowo, KRIR apeluje o możliwość rejestracji jednej siedziby stada na obszarze obejmującym te działki.