ARiMR przedstawia limity dopłat do oprocentowania i akcji kredytowych na rok 2024 dla preferencyjnych kredytów rolniczych

ARiMR przedstawia limity dopłat do oprocentowania i akcji kredytowych na rok 2024 dla preferencyjnych kredytów rolniczych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) udostępniła na swojej internetowej platformie aplikacyjnej informacje dotyczące limitów akcji kredytowych i dostępnych środków na dopłaty do oprocentowania kredytów na 2024 rok. Te dane są niezbędne dla banków, które podpisały umowę o współpracy z ARiMR, pozwalając im na oferowanie preferencyjnych kredytów rolnikom i przedsiębiorcom z branży agrokulturalnej.

Kredyty preferencyjne cieszą się dużą popularnością ze względu na wsparcie, jakie ARiMR oferuje ich beneficjentom w procesie spłaty. Formy pomocy mogą obejmować pokrywanie przez Agencję części odsetek należnych bankowi (linie kredytowe: PR, RR, Z, K01, K02, KPS) lub części kapitału kredytu (linia MRcsk). Warto dodać, że to banki, a nie ARiMR, po przeglądzie dokumentów decydują o przyznaniu preferencyjnego kredytu.

Wśród oferowanych lini kredytowych znajdują się te przeznaczone na finansowanie części kosztów inwestycji. Dotyczą one przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków (linia PR), inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR) oraz zakupu użytków rolnych (linia Z). Limit akcji kredytowej dla tych linii wynosi 150 mln zł, a suma przeznaczona na dopłaty do oprocentowania to 1,3 mln zł.

Kolejna grupa kredytów preferencyjnych obejmuje te służące do wznowienia produkcji po klęskach żywiołowych. W tym przypadku dostępne są dwie linie: K01 (kredyty inwestycyjne) i K02 (kredyty obrotowe). Dla nich limit akcji kredytowej wynosi 100 mln zł, a na dopłaty do oprocentowania przeznaczono 500 tys. zł.

ARiMR oferuje też linię KPS, która umożliwia uzyskanie kredytu na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (Afrykańskim Pomorem Świń). Limit akcji kredytowej dla tej linii to 10 mln zł, a na dopłaty do oprocentowania przewidziano 100 tys. zł.

Ostatnia z dostępnych linii, MRcsk, jest dedykowana młodym rolnikom, chcącym zakupić użytki rolne. Na dopłaty do tych kredytów ARiMR przeznaczyło 2 mln zł.