Przyczyny głowni kukurydzy

Przyczyny głowni kukurydzy

Rosnąca presja chorób grzybowych roślin niestety nie omija również kukurydzy. Jedną z groźniejszych jest głownia guzowata. Aby móc efektywnie jej zapobiegać, warto wiedzieć, jakie są przyczyny głowni kukurydzy. 

Głownia kukurydzy – przyczyny

Kiedy mówimy o głowni kukurydzy, na ogół mamy na myśli głownię guzowatą. Jest to choroba kukurydzy relatywnie często występująca na polskich plantacjach. Jednak warto pamiętać, że istnieje także głownia pyląca kukurydzy. Choć jest to odrębna choroba, powodowana przez inny grzyb, metody ich zapobiegania są niemal takie same. 

Przyczyny głowni kukurydzy w obu wypadkach również są podobne. Zarodniki grzybów będące sprawcami głowni kukurydzy zimują w glebie i resztkach porażonych roślin. Źródłem zakażenia może być również materiał siewny pochodzący z własnego rozmnożenia. Jedną z przyczyn pojawienia się głowni na plantacji kukurydzy może być też nawiezienie pola obornikiem zwierząt skarmianych kukurydzą porażoną tym patogenem. 

Szkodliwość głowni kukurydzy kiszonkowej

Jak już wspomnieliśmy, obecność w surowcu paszowym zarodników grzyba odpowiedzialnego za głownię guzowatą kukurydzy, wtórnie prowadzi do rozprzestrzeniania się tej choroby na plantacjach tej rośliny. To jednak nie jest jedyna przyczyna, dla której powinniśmy zastanowić się nad zasadnością przygotowania paszy z roślin zainfekowanych głownią kukurydzy. 

W tym miejscu powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy głownia kukurydzy jest szkodliwa dla zwierząt? Co do zasady, nie. Jednak w przypadku głowni na kukurydzy kiszonkowej trzeba zwrócić uwagę na trzy aspekty. 

Po pierwsze, na guzach powstałych w wyniku głowni mogą rozwinąć się grzyby z rodzaju Fusarium. Ze względu na wytwarzane przez nie szkodliwe metabolity – mykotoksyny, rośliny takie nie mogą zostać przeznaczone do skarmiania zwierząt.

Po drugie, kukurydzę porażoną głownią podajemy zwierzętom wyłącznie po ukiszeniu i w ściśle kontrolowanych dawkach. Grzyb Ustilago maydis wytwarza bowiem alkaloidy, które spożywane w dużych ilościach negatywnie wpływają na stan zdrowia zwierząt.

Po trzecie, kukurydza zaatakowana przez głownię guzowatą ma gorsze właściwości żywieniowe. Szacuje się, że pasza z takich roślin dostarcza o 20% mniej energii i 30% mniej białka. Ponadto ze względu na mniej atrakcyjny zapach nie jest chętnie pobierana przez zwierzęta. Dlatego przygotowując pasze, należy mieszać rośliny o objawami choroby z kukurydzą ze zdrowych plantacji.

Odmiany kukurydzy odporne na głownię

Biorąc pod uwagę obniżenie plonu i pogorszenie jakości paszy w przypadku infekcji głownią kukurydzy, nie powinniśmy mieć wątpliwości, że z chorobą należy walczyć. Jako że nie dysponujemy jednak zarejestrowanymi fungicydami do wykonania oprysków plantacji, powinniśmy się skupić na prewencji. 

Zdecydowanie skutecznym narzędziem jest wybór odmian kukurydzy o niskiej podatności na zachorowanie na głownię guzowatą. Takie odmiany kukurydzy bez trudu znajdziemy w linii Tropical Dent z hodowli Lidea. Zawiera ona odmiany z różnych grup wczesności, więc bez problemu dobierzemy kukurydzę do warunków, jakimi dysponujemy.