Szacowane ceny mleka na koniec roku – niepokojące wiadomości dla przemysłu mleczarskiego

Szacowane ceny mleka na koniec roku – niepokojące wiadomości dla przemysłu mleczarskiego

Czwarty kwartał 2023 roku zaskoczył producentów mleka, zauważalnym wzrostem cen ich produktów. Ten nieoczekiwany skok cen miał miejsce pomimo utrzymującej się niskiej globalnej popytu. Powodem takiej sytuacji był spadek oferty mleka ze strony czołowych światowych eksporterów produktów mleczarskich. Ceny niemal wszystkich rodzajów produktów mlecznych podniosły się, ale największe podwyżki dotknęły ceny masła (około 24%) oraz serwatki (około 23%). W rezultacie tego, różnica między cenami masła a odchudzonego mleka w proszku poszła w górę, co wywołało kolejne podwyżki, tym razem dotyczące relacji cen tłuszczu i białka mleka.

W ostatnich miesiącach obserwujemy korektę i kolejne obniżki cen. Analitycy Credid Agricole przewidują, że ma to związek z coraz lepszymi prognozami na produkcję mleka wśród największych eksporterów produktów mleczarskich, jednocześnie przy niezmiennie słabym popycie na rynku światowym.

Aktualnie, rynek zwraca coraz większą uwagę na półkuli północnej, gdzie UE i USA wchodzą w decydujący moment sezonu mleczarskiego. Do tej pory warunki agrometeorologiczne w tych regionach były korzystne. Zdaniem analityków, wysokie ceny skupu mleka przy niskich cenach pasz sprzyjają zwiększeniu produkcji mleka. Największym zagrożeniem dla tego scenariusza jest możliwe pogorszenie się warunków agrometeorologicznych w najbliższych miesiącach.

Światowy popyt na produkty mleczne nadal pozostaje niski. W pierwszych jedenastu miesiącach 2023 roku, sprzedaż zagraniczna sześciu największych eksporterów produktów mlecznych (UE, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, USA, Australia i Argentyna) wzrosła tylko o 1,8% w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadek globalnego popytu na produkty mleczne wynika głównie z mniejszego importu ze strony Chin, który obniżył się o 7,0%. Powodami takiego stanu rzeczy są spowolnienie wewnętrznego popytu w Chinach oraz wzrost tamtejszej produkcji mleka, która w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się o ponad 30%.

Zdaniem analityków Credit Agricole, najbliższe miesiące przyniosą spadek cen skupu mleka. Przewidywany wzrost produkcji mleka w UE i USA przy jednoczesnym niskim popycie będzie oddziaływać na kierunek cen na rynku światowym. Prognozują oni, że ceny będą miały tendencję spadkową do trzeciego kwartału 2024 roku. Jednak na przełomie III i IV kwartału tego roku powinien nastąpić ponowny wzrost, wynikający z ożywienia popytu na produkty mleczne, wspierany między innymi przez silniejszy popyt w Europie. W rezultacie tego, prognozuje się, że cena skupu mleka w Polsce na koniec 2024 roku wyniesie około 210 zł/hl, a na koniec 2025 roku- około 240 zł/hl.