Informacje o dofinansowanych zimowiskach dla dzieci rolników. Detale udostępnione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą

Informacje o dofinansowanych zimowiskach dla dzieci rolników. Detale udostępnione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą

Zgodnie z corocznym zwyczajem, Krajowa Rada Izb Rolniczych nawiązała współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą i razem przygotowują siedmiodniowe zimowisko dla dzieci w czasie ferii. Wydarzenie jest możliwe dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Komu przysługuje prawo do skorzystania z tego projektu?

Z oferty mogą korzystać jedynie uczniowie i młodzież urodzeni po 1 stycznia 2008 roku, których co najmniej jeden rodzic lub prawny opiekun jest pełnoprawnym ubezpieczonym (obejmuje to ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie), lub jest uprawniony do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (czyli pobiera rentę lub emeryturę) w czasie trwania zimowiska – wymagane jest zaświadczenie z KRUS.

Zaplanowane zimowisko dla dzieci z regionu wielkopolskiego odbędzie się w Zakopanem, konkretnie w Ośrodku „U Franka”. Zabawy potrwają od 12 do 18 lutego nadchodzącego roku. W programie znalazły się takie atrakcje jak: wizyta w Snowlandii – Zimowym Parku Rozrywki, eksploracja Muzeum Tatrzańskiego oraz Wielkiej Krokwi, przechadzki po Krupówkach, a także wyprawy do Nowego Targu i Wadowic. Przewidziane są również wycieczki z przewodnikiem po turystycznych szlakach górskich. Organizatorzy nie zapomnieli o zabawach na świeżym powietrzu, wśród których znajdzie się tradycyjny kulig zakończony pieczeniem kiełbasek przy ognisku.