Zmiana warunków emerytury rolniczej w KRUS – apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Zmiana warunków emerytury rolniczej w KRUS – apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) wystosowała oficjalny wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W nim proponuje ona skrócenie wymaganego okresu płacenia składek dla rolników, aby mogli oni ubiegać się o emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Obecnie wynosi on 25 lat, ale z propozycją WIR zostałby skrócony do 20 lat.

Argumenty WIR dotyczą głównie rolników, którzy rozpoczęli prowadzenie gospodarstw po 1990 roku. Tamte lata przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi oraz w przemyśle były bardzo trudne, co spowodowało liczne niepokoje i masowe przechodzenie między systemami ubezpieczeń ZUS i KRUS. Niektórzy rolnicy, którym dochody z gospodarstwa nie wystarczały do godnego życia, decydowali się na dodatkową pracę sezonową. Tymczasem, podczas jej wykonywania zostawali wyłączeni z systemu KRUS. Ponadto, wielu rolników posiadających ziemię straciło pracę w dużych zakładach i trafiło do KRUS. Z tego powodu, obecnie wiele z nich ma problem ze zgromadzeniem wymaganych 25 lat składek na emeryturę.

Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na apel WIR. Przypomniało ono o obowiązujących przepisach, które w ustawie z 20 grudnia 1990 roku określają, że rolnik musi płacić składki przez co najmniej 25 lat. Podkreśliło również, że składki od rolników tylko częściowo pokrywają wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe, a ponad 90% emerytury rolniczej pochodzi z dotacji budżetowych.

Porównując to z powszechnym systemem emerytalnym, aby uzyskać najniższą emeryturę z ZUS wynoszącą 1588,44 zł, konieczne jest opłacanie składek przez 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn). Jednak system ten jest kapitałowy – wysokość emerytury zależy od sumy wpłaconych składek przez całe życie. Mimo tych różnic, warto zauważyć, że najniższa emerytura jest ustalona na takim samym poziomie w obu systemach.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało też, że osoby, które nie zdążyły zebrać wymaganych 25 lat składek rolniczych, mogą ubiegać się o zwiększenie swojej emerytury z ZUS o tzw. część rolną. To zwiększenie jest proporcjonalne do składkowej części emerytury rolniczej i wynosi 1% emerytury podstawowej za każdy rok płacenia składek rolniczych.