KRUS informuje o zmianach w kwotach przychodu wpływających na świadczenia emerytalno-rentowe od 1 czerwca 2024

KRUS informuje o zmianach w kwotach przychodu wpływających na świadczenia emerytalno-rentowe od 1 czerwca 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przekazała informacje o zmianach dotyczących limitów miesięcznego przychodu, które mogą skutkować redukcją lub zawieszeniem wypłat emerytur i rent od 1 czerwca 2024 roku.

Osoby, które przekroczyły powszechny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mają możliwość dorabiania bez ograniczeń, bez ryzyka, że KRUS zawiesi lub zredukuje ich świadczenia. Istnieje jednak wyjątek dla osób, którym KRUS podniósł emeryturę do minimalnej kwoty świadczenia (od marca 2024 r. wynoszącej 1780,96 zł brutto). W takim przypadku, jeżeli dochód uzyskany z pracy przekroczy kwotę podwyżki do minimalnej emerytury, wówczas świadczenie będzie wypłacane w niższej wysokości, bez dodatkowej dopłaty do minimum.

Od 1 czerwca 2024 r. limity przychodu mające wpływ na obniżenie lub zawieszenie emerytury czy renty kształtują się następująco:

– 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia, co stanowi 5.703 zł i 20 gr

– 130% tej samej kwoty, czyli 10.591 zł i 60 gr

Nowe limity miesięcznego przychodu mające wpływ na ewentualne zmniejszenie lub zawieszenie wypłat emerytury lub renty zostały ogłoszone decyzją Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2024 r., a wiążą się z ogłoszeniem przez Główny Urząd Statystyczny średniego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2024 r. (8.147 zł i 38 gr).