Apel rolników do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o reperacje za szkody spowodowane przez zwierzęta dzikie i ptactwo pod ochroną

Apel rolników do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o reperacje za szkody spowodowane przez zwierzęta dzikie i ptactwo pod ochroną

29 maja 2024 roku, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) skierował kolejny apel do Minister Klimatu i Środowiska, Pauliny Hennig-Kloski. W treści pisma znalazła się prośba o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu wprowadzenie przepisów regulujących kwestię odszkodowań dla rolników za zniszczenia w uprawach i hodowlach spowodowane przez dziko żyjące zwierzęta oraz ptaki będące pod ochroną.

Brak efektywnej kontroli nad populacją dzikich zwierząt takich jak wilki czy bobry, a także niektóre gatunki ptaków, przyczynia się do powstawania poważnych strat w sektorze rolnym. Te straty niestety nie są obecnie rekompensowane, co prowadzi do trudnej sytuacji finansowej wielu gospodarstw rolnych. Rolnicy borykający się z problemem zniszczeń w swoich uprawach i hodowlach spowodowanych przez te zwierzęta, nie mają obecnie możliwości ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowania.

W związku z powyższym, Zarząd KRIR wystosował wniosek do Ministerstwa o ustanowienie limitów populacyjnych dla poszczególnych gatunków dziko żyjących zwierząt i ptaków objętych ochroną. Taki krok pozwoliłby na skuteczniejszą kontrolę ich liczebności, z jednoczesnym poszanowaniem zasad ochrony przyrody. Ponadto, Zarząd apeluje o opracowanie i wdrożenie kompleksowego modelu rekompensat za straty spowodowane przez zwierzęta dzikie i ptactwo. Model ten powinien zawierać klarowne i przejrzyste kryteria oceny oraz procedury szacowania zniszczeń, co zapewni sprawiedliwe i adekwatne odszkodowania dla poszkodowanych rolników.