Proces zgłaszania do Integrowanej Produkcji Roślin

Proces zgłaszania do Integrowanej Produkcji Roślin

Integrowana Produkcja Roślin, znana również jako IP, to współczesny system zapewniający jakość produktów spożywczych. Jest to efektem wykorzystania najnowszych osiągnięć technicznych i biologicznych w dziedzinie uprawy, ochrony roślin oraz nawożenia, które są realizowane w sposób zrównoważony.

System IP uwzględnia cel ochrony środowiska poprzez dbanie o zachowanie krajobrazu rolniczego i różnorodność biologiczną. Równocześnie dąży do dostarczania konsumentom bezpiecznych i atrakcyjnie prezentujących się produktów rolnych, takich jak owoce czy warzywa, które wyróżniają się wysoką jakością.

Rolnik zainteresowany prowadzeniem swojej działalności opartej na zasadach Integrowanej Produkcji Roślin, musi każdego roku zgłosić ten fakt odpowiedniej jednostce certyfikującej.

Zgłoszenie takie powinno zostać złożone co najmniej 30 dni przed planowanym siewem lub sadzeniem roślin. Jeżeli chodzi natomiast o rośliny wieloletnie, termin zgłoszenia upływa 1 marca każdego roku.

Konkrety dotyczące procesu zgłoszenia oraz udziału w systemie IP, mogą zostać uzyskane bezpośrednio od jednostek certyfikujących.