Wsparcie finansowe dla pszczelarzy na zimowanie rodzin pszczelich: Stawki i warunki

Wsparcie finansowe dla pszczelarzy na zimowanie rodzin pszczelich: Stawki i warunki

Program pomocowy de minimis w rolnictwie został przedłużony do 31 maja 2024 roku, oferując wsparcie finansowe dla pszczelarzy na utrzymanie rodzin pszczelich podczas zimy. Każda poprawnie przezimowana rodzina pszczela jest warta 50 złotych, a całkowity budżet programu wynosi 80 milionów złotych.

Dofinansowanie jest dostępne dla pszczelarzy, którzy prowadzą nadzorowaną działalność w zakresie utrzymywania pszczół. Muszą być oni także zarejestrowani u Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadać numer ewidencyjny producenta przyznany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Podobnie jak w poprzednim roku, stawka pomocy wynosi 50 złotych za każdą rodzinę pszczelą, która przetrwała zimę. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 maja 2024 roku.

Zgłoszenia są przyjmowane przez powiatowe biura ARiMR. Do tej pory wpłynęło już 1900 takich wniosków. Można je składać osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, pocztą rejestrowaną lub online za pośrednictwem platformy ePUAP.

To jest już czwarta edycja programu. W 2021 roku pszczelarze otrzymali blisko 20 milionów złotych, w 2022 roku ponad 23 miliony złotych, a w 2023 roku prawie 77 milionów złotych na wsparcie zimowania rodzin pszczelich.