Wsparcie finansowe dla hodowców zwierząt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wsparcie finansowe dla hodowców zwierząt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Począwszy od 18 stycznia 2024 roku, rolnicy specjalizujący się w hodowli drobiu, bydła i świń, którzy zabezpieczyli swoje zwierzęta poprzez ubezpieczenia na wypadek wystąpienia salmonellozy, będą uprawnieni do ubiegania się o pomoc finansową. Ta forma wsparcia jest częścią działania „Zarządzanie ryzykiem”, które jest elementem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Potencjalni beneficjenci takiego wsparcia to hodowcy drobiu, bydła i trzody chlewnej, którzy podjęli decyzję o ubezpieczeniu swoich zwierząt przeciwko salmonelli. Wymagane kryteria dla ubiegających się o dofinansowanie obejmują posiadanie prawa do zarządzania nieruchomością, na której prowadzona jest działalność rolnicza. Dodatkowo, umowa ubezpieczenia lub polisa dołączona do wniosku powinna obejmować co najmniej 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego, 14 sztuk świń lub 4 sztuki bydła.

Planowane dofinansowanie wyniesie 70% dopłaty do składki ubezpieczeniowej, pod warunkiem że z zawartej umowy lub polisy wynika, iż odszkodowanie będzie wypłacone w przypadku strat przekraczających 20% wartości zwierząt. Należy również pamiętać, iż okres, na który zostało zawarte ubezpieczenie, nie może rozpocząć się przed 1 kwietnia 2022 roku. Ponadto, osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być beneficjentem innych form wsparcia powiązanych z ubezpieczeniem.

To już czwarta tura rekrutacji w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” w ramach PROW 2014-2020. Nabór potrwa od 18 stycznia do 15 marca 2024 roku. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Można je dostarczyć osobiście do placówki ARiMR, wysłać pocztą rejestrowaną lub przesłać elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).