Problemy hodowców trzody chlewnej

Problemy hodowców trzody chlewnej

W Polsce hodowla trzody chlewnej, od lat odgrywała dość znaczącą rolę. Teraz jednak ta branża staje przed nowymi problemami i wyzwaniami.

Wielu naukowców, analityków, ale także i samych hodowców trzody uważa, że obecnie sytuacja na tym rynku jest wyjątkowo trudna. Ma to związek nie tylko z panującym wirusem COVID-19, ale także ze znacznym spadkiem cen żywca, jak i ilością kupowanych produktów wieprzowych. Wynika to z faktu, że coraz więcej ludzi wybiera produkty drobiowe lub całkowicie rezygnuje z jedzenia mięsa. Wpływ na sytuacje hodowców trzody ma także duży napływ produktów pochodzących z zagranicy. Zagrożeniem dla wielu hodowli jest także ASF, afrykański pomór świń. Restrykcje związane z występowaniem tej choroby dotykają zwłaszcza hodowców we wschodniej części naszego kraju.

Hodowcy apelują do rządu o większe wsparcie ich branży. Proponują takie rozwiązania jak rozpowszechnianie wśród Polaków wiedzy o mięsie wieprzowym, zachęcanie do jego kupowania i spożywania. Chcieliby także otrzymywać większe wparcie finansowe na prowadzenie swoich hodowli.