Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem, który bezpośrednio ma wpływ na sytuację rolnictwa w Polsce. Jaka jest jego historia i czym się dokładnie zajmuje? Dowiecie się już za chwilę!

Wiele osób nie wie, jak brzmi pełna nazwa tego organu. Zazwyczaj mówi się po prostu Ministerstwo Rolnictwa. Zajmuje się jednak nie tylko tym jednym konkretnym tematem. Jest odpowiedzialne także za takie działy jak rynki rolne, rozwój wsi i rybołówstwo.

Ministerstwo to, w takiej formie, w jakiej znamy je dzisiaj powstało w 1999 roku. Jednak pierwowzór tego organu powstał przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Nazywało się wtedy Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Koronnych.

Dzieli się na Gabinet Ministra i 9 departamentów (wydziałów).

Obecnie Ministerstwu podlegają takie instytucje i osoby jak Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Główny Lekarz Weterynarii czy Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Obecnie, od 6 października 2020, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest Grzegorz Puda.