KRUS ogłosił stawki składek na ubezpieczenia dla rolników na II kwartał 2024 roku

KRUS ogłosił stawki składek na ubezpieczenia dla rolników na II kwartał 2024 roku

Na podstawie Uchwały Nr 2, wydanej przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników dnia 29 lutego 2024 r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przekazała informacje dotyczące wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, które będzie obowiązywać w drugim kwartale 2024 r.

W związku z powyższym, opłata za ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, które obejmuje pełny miesiąc zabezpieczenia dla rolnika, współmałżonka, domownika oraz pracownika pomocniczego na farmie wyniesie 60 zł miesięcznie w II kwartale 2024 r. W przypadku kiedy rolnik, małżonek lub domownik jest objęty ubezpieczeniem tylko w ograniczonym zakresie, opłata wyniesie jedynie jedną trzecią pełnej składki, czyli 20 zł miesięcznie.

KRUS zauważyło także, że wysokość podstawowej emerytury wynosi w marcu br. 1 602,86 zł. W efekcie, podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników, ich małżonków i domowników wyniesie 160 zł w II kwartale 2024 roku.

W przypadku rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych, dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będzie stanowić: 12% emerytury podstawowej (192 zł) dla gospodarstw obejmujących obszar do 100 ha, 24% emerytury podstawowej (385 zł) dla gospodarstw z obszarem powyżej 100 do 150 ha, 36% emerytury podstawowej (577 zł) dla gospodarstw z obszarem powyżej 150 do 300 ha oraz 48% emerytury podstawowej (769 zł) dla gospodarstw z obszarem przekraczającym 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych.