Wsparcie finansowe dla producentów kukurydzy. W dwa dni 100 mln zł otrzymało 25 tys. rolników. Kiedy nastąpią kolejne transakcje?

Wsparcie finansowe dla producentów kukurydzy. W dwa dni 100 mln zł otrzymało 25 tys. rolników. Kiedy nastąpią kolejne transakcje?

W wyniku przeciwdziałania strat spowodowanych ograniczeniami w sektorze rolnym przez Federację Rosyjską na Ukrainie, 172 tys. producentów kukurydzy zadeklarowało swoje zapotrzebowanie na wsparcie poprzez składanie wniosków w naborze od 22 do 29 lutego 2024 r. ARiMR dokonała oceny potrzeb wynikających z tych dokumentów i rozpoczęła proces wydawania decyzji. Od 6 marca do 25 tys. beneficjentów trafiła kwota 100 mln zł. Przewiduje się kolejne transakcje.

Ta forma wsparcia finansowego była kierowana do producentów kukurydzy, którzy ze względu na ograniczenia na rynku rolnym wynikające z agresji Rosji na Ukrainę, borykali się z problemem utraty płynności finansowej. Aby móc skorzystać z tej pomocy, rolnicy musieli spełniać kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz złożyć wniosek o bezpośrednie dopłaty za miniony rok, w którym uprawiali kukurydzę. Nie było wymagane dostarczanie dodatkowych dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Wsparcie finansowe wyliczane jest na podstawie iloczynu powierzchni uprawy kukurydzy (bez uwzględnienia kukurydzy na kiszonkę) zadeklarowanej w wniosku o przyznanie bezpośrednich płatności za 2023 rok, która nie przekracza 100 ha, i określonej stawki wsparcia, która wynosi:

  • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
  • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
  • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

ARiMR ma obowiązek wypłacić wszystkie dopłaty do kukurydzy beneficjentom do 30 czerwca 2024 roku. Ministerstwo Rolnictwa gwarantuje jednak, że te transakcje będą realizowane jak najszybciej.

Ponieważ suma zapotrzebowania na pomoc wynikająca ze złożonych wniosków nie przekroczyła kwoty przeznaczonej na dofinansowanie, nie było konieczności stosowania ułamkowego współczynnika korygującego podczas obliczania wysokości wsparcia.