Dodanie dziewięciu nowych odmian ziemniaka do rejestru w 2024 roku

Dodanie dziewięciu nowych odmian ziemniaka do rejestru w 2024 roku

30 stycznia 2024 roku doszło do trzeciego zgromadzenia Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka. Spotkanie, które miało miejsce w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej, było poświęcone omówieniu odmian ziemniaka i prowadziła je prof. dr hab. Barbara Sawicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Przed rozpoczęciem obrad Komisji, członkowie spotkali się z przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za zgłaszanie odmian ziemniaka. Podczas tego spotkania mieli oni możliwość wyrażenia swoich uwag oraz dostarczenia dodatkowych informacji i argumentów dotyczących omawianych odmian ziemniaka.

Podczas posiedzenia, Komisja dała pozytywną opinię na temat dopisania do krajowego rejestru dziewięciu nowych odmian ziemniaka. Po tym spotkaniu, Dyrektor COBORU planuje wydać decyzję o zamierzeniu dodania do rejestru następujących odmian:

Odmiana Atlantic to średnio wczesna odmiana skrobiowa. Jej plon ogólny jest na poziomie standardowego, natomiast plon skrobi jest nieco niższy. Ta odmiana jest głównie wykorzystywana do produkcji chipsów, a zgłosiła ją firma LIND Spółka z o.o.

Batory, który jest hodowlą oznaczoną jako STB 26021, to średnio wczesna odmiana skrobiowa. Ma ona duży do bardzo dużego ogólnego i skrobiowego plonu bulw oraz dużą odporność na wirusa Y. Zgłaszający to Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie.

Zgłoszona przez „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o.- Grupa IHAR, Begonia (ZAH 27020) to bardzo wczesna odmiana jadalna o dobrym smaku. Plon ogólny i handlowy bulw po 40 dniach od wschodów jest duży, natomiast po zakończeniu wegetacji – średni. Odmiana ta posiada dużą odporność na wirusa Y i jest zalecana do uprawy na bardzo wczesny zbiór.

Colomba to kolejna bardzo wczesna odmiana jadalna, zgłoszona przez HZPC Polska Sp. z o.o. Typ konsumpcyjny tej odmiany to sałatkowy, a jej smak oceniany jest jako dobry. Plon ogólny i handlowy bulw po 40 dniach od wschodów jest bardzo duży, po zakończeniu wegetacji średni do dużego. Odmiana rekomendowana jest do uprawy na bardzo wczesny zbiór.

Cyranka (ZAH 28521) to odmiana jadalna o średniej wczesności, zgłoszona przez „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o.- Grupa IHAR. Jej typ konsumpcyjny to lekko mączysty, a plon ogólny i handlowy bulw po dwóch latach badań określany jest jako duży. Cyranka ma dużą odporność na wirusa Y.

Hajduk (ZAH 27320), zgłoszony przez Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o.- Grupa IHAR, to odmiana jadalna o wczesnej dojrzałości. Jej typ konsumpcyjny to ogólnoużytkowy, a smak – dobry. Plon ogólny i handlowy bulw jest duży i stabilny przy różnych warunkach pogodowych. Hajduk ma dużą odporność na wirusa Y.

Hestia (STB 25821) to wczesna odmiana jadalna o smaku przeciętnym do dobrego, zgłoszona przez Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie. Plon ogólny i handlowy bulw tej odmiany określany jest jako duży i stabilny przez lata badań.

Olga (ZAH 28721) to średnio wczesna odmiana jadalna o przeciętnym smaku, zgłoszona przez „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o.- Grupa IHAR. Jej typ konsumpcyjny to mączysty do lekko mączystego, a plon ogólny i handlowy bulw jest poniżej standardu. Olga jest przeznaczona głównie do produkcji chipsów i ma dużą odporność na wirusa Y.

Natomiast Tuluza (ZAH 28821), zgłoszona przez Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o.- Grupa IHAR, to średnio wczesna odmiana skrobiowa o dużym plonie ogólnej bulwy i skrobi oraz dużej odporności na wirusa Y.