Status wypłat końcowych dopłat bezpośrednich za rok 2023

Status wypłat końcowych dopłat bezpośrednich za rok 2023

Na koncie ponad miliona rolników (1,13 mln) znalazły się do dnia 31 maja 2024 roku dopłaty bezpośrednie z tytułu roku 2023. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dokłada wszelkich starań, by przekazywać środki jak najszybciej. Do tej pory, w ramach finalnej transzy dopłat bezpośrednich oraz obszarowych na rok 2023, ARiMR przelała prawie 7,6 mld złotych.

W powyższym zestawieniu uwzględniono również kwotę 5,11 mld zł, przeznaczoną dla tych, którzy ubiegali się o wsparcie finansowe na realizację ekoschematów powierzchniowych bądź poprawę warunków bytowania zwierząt. Sumując tę kwotę z wcześniejszymi zaliczkami na dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2023 rok, rolnicy otrzymali razem blisko 16,8 mld zł.

W roku 2023 około 1,24 mln rolników wystąpiło z prośbą o przyznanie dopłat bezpośrednich. Zaliczki w tym zakresie były wypłacane od 16 października do 30 listopada. Beneficjenci otrzymali w tym czasie prawie 9,2 mld zł. Od pierwszego grudnia rozpoczęto przekazywanie płatności końcowych z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za rok 2023. Do dnia 31 maja ARiMR wypłaciła tę pulę środków w wysokości prawie 7,6 mld zł, w tym 5,11 mld zł dla rolników, którzy zadeklarowali prowadzenie praktyk związanych z ekoschematami powierzchniowymi lub poprawą dobrostanu zwierząt.

Termin wyznaczony na wydanie decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich i obszarowych za rok 2023 upływa 31 maja 2024 roku. W przypadku, gdy do tego czasu nie zostaną wydane decyzje dla wszystkich rolników, zostaną oni poinformowani o nowym terminie. Proces wypłaty środków z tytułu dopłat za rok 2023 powinien zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 roku. Rolnicy, którzy oczekują na te środki, powinni upewnić się, czy ARiMR posiada ich aktualny numer konta bankowego. W przeciwnym razie, w przypadku nieaktywnego rachunku, przekazanie środków może nie być możliwe.