Białoruś łagodzi restrykcje dotyczące importu jabłek z Polski

Białoruś łagodzi restrykcje dotyczące importu jabłek z Polski

Informacje przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa wskazują, że Białoruś wprowadza zmiany w swojej polityce handlowej odnoszącej się do importu jabłek. Właśnie ogłoszono, że od 1 kwietnia do końca lipca bieżącego roku będą mogły trafiać tam polskie jabłka.

Decyzję tę poprzedziło Rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Białorusi nr 934, które zostało opublikowane 28 grudnia 2023 roku. Dokument ten modyfikuje wcześniejsze rozporządzenie nr 700 z 6 grudnia 2021 roku. Zgodnie z nim, przedłuża się embargo na pewne rodzaje towarów aż do końca 2024 roku, jednakże przewiduje się pewne wyjątki.

Nomenklatura towarowa Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej zawiera w swojej liście krajów objętych sankcjami pozycję „0808 10 – jabłka”. Nowe regulacje przewidują jednak wykluczenie z tych ograniczeń dwóch podpozycji – „0808 10 800 2”, która obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca oraz „0808 10 800 3”, dotyczącej terminu od 1 do 31 lipca.

W rezultacie, mimo że embargo ma obowiązywać aż do końca 2024 roku, możliwość eksportu świeżych jabłek z Polski na Białoruś zostaje częściowo przywrócona. Oznacza to, że polscy producenci będą mogli sprzedawać swoje jabłka na tamten rynek w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku.