Cel – Zielona (R)Ewolucja: Kongres Renw Europe i Szymona Hołowni

Cel – Zielona (R)Ewolucja: Kongres Renw Europe i Szymona Hołowni

Zorganizowany w Krakowie Kongres, pod egidą Renw Europe oraz Polski 2050 Szymona Hołowni, obradował pod hasłem „W kierunku zielonej (r)ewolucji”. Wydarzenie to zgromadziło Europarlamentarzystów, przedstawicieli administracji państwowej na różnych szczeblach, a także ekspertów i aktywistów środowiskowych. Wspólnie dyskutowali nad strategiami uczynienia przyszłości Europy bardziej ekologicznej.

Róża Thun, europosłanka, wyrażała podczas kongresu swoje przekonanie o tym, że troska o środowisko naturalne i klimat jest równie ważna jak uprzykrzamianie praworządności. Stwierdziła, że rzeki, lasy i czyste powietrze są wspólnym dobrem wszystkich obywateli Europy i to my wszyscy powinniśmy je chronić dla dobra naszych dzieci i wnuków, niezależnie od politycznych podziałów.

Mocno podkreślano konieczność działań systemowych. Organizatorzy szczególnie mocno identyfikują się z ideą, że odpowiedzialność za przyszłość świata spoczywa na obecnych pokoleniach. To oni decydują o tym, jak nasza planeta będzie wyglądała za 20, 30 czy 50 lat. W związku z tym, jak podkreślał Mikołaj Dorożała, wiceminister, konieczne są działania na szeroką skalę. Dzięki decyzji Pauliny Hennig-Kloski, Minister Klimatu i Środowiska, już teraz udało się ograniczyć wycinkę w dziesięciu obszarach leśnych o dużym znaczeniu przyrodniczym i społecznym. Plan jest taki, że w przyszłości te ograniczenia mają objąć nawet 20% całej powierzchni polskich lasów. Rozpoczęto także prace nad Konstytucją dla Białowieży, we współpracy z lokalnymi organizacjami, aktywistami i ekspertami.

W kontekście obchodów 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej 1 maja, Michał Kobosko, przewodniczący sejmowej Komisji ds. UE, zadeklarował podczas spotkania ambicje Polski do odegrania znaczącej roli w kształtowaniu polityki klimatycznej i energetycznej UE oraz pakietu działań na rzecz zielonej przyszłości pokoleń.