Wsparcie finansowe dla rolników dotkniętych skutkami niekorzystnych warunków pogodowych w 2023 roku od ARiMR

Wsparcie finansowe dla rolników dotkniętych skutkami niekorzystnych warunków pogodowych w 2023 roku od ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza wsparcie finansowe dla producentów rolnych, którzy doświadczyli w 2023 roku poważnych strat w uprawach rolnych wynikłych z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak susza. O pomoc mogą ubiegać się ci rolnicy, których straty przekraczają 30% średniego dorocznego plonu. Aplikacje o wsparcie są przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR do 15 marca 2024 roku. Do tej pory ponad 98 tysięcy rolników zdecydowało się skorzystać z tego programu pomocy.

W ramach wsparcia ARiMR oferuje cztery różne stawki pomocy. Pierwsza, wynosząca 1000 zł za hektar upraw (włączając w to trwałe użytki zielone, na których hoduję się bydło, owce, kozy, konie, czy gęsi z intensywnością co najmniej 0,3 DJP na hektar), dotyczy tych obszarów, które doznały w 2023 roku strat wynoszących co najmniej 70% plonu z powodu suszy, gradobicia, ulewnych deszczów, negatywnych efektów zimowania, wiosennych przymrozków, powodzi, huraganu, pioruna, osunięcia ziemi czy lawiny.

Druga stawka, wynosząca 500 zł za hektar upraw, obowiązuje dla obszarów, na których straty spowodowane przez te same zjawiska atmosferyczne wynosiły pomiędzy 30 a 69% plonu. Trzecia stawka to również 500 zł za hektar trwałych użytków zielonych, które doświadczyły strat w wysokości co najmniej 70% plonu. Ostatnia, czwarta stawka to 250 zł za hektar tych samych użytków zielonych, na których straty wyniosły od 30 do 69% plonu.

Ważne jest, że producenci rolni, którzy nie posiadają polisy ubezpieczeniowej obejmującej co najmniej 50% powierzchni swoich upraw rolnych (nie licząc trwałych użytków zielonych), otrzymają wsparcie pomniejszone o połowę.