Rozwiązania dla rolnictwa skupione na ochronie środowiska i zasobów naturalnych

Rozwiązania dla rolnictwa skupione na ochronie środowiska i zasobów naturalnych

Czasy masowego rolnictwa, eksploatującego zasoby natury, które rozpoczęły się w drugiej połowie XX wieku, doprowadziły do pogorszenia relacji między producentami żywności a społeczeństwem. Od dawna toczy się gorąca debata na temat znalezienia sposobu na zredukowanie szkód spowodowanych przez intensyfikację produkcji rolnej. Powstało wiele projektów, koncepcji i modeli zarządzania mających na celu wypracowanie nowych, lepszych praktyk rolniczych.

Jednym z prób rozwiązania tych problemów było wprowadzenie idei rolnictwa zrównoważonego. Ta metoda, polegająca na ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko i bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów, stała się koniecznością dla przemysłu. Rolnictwo prowadzone w sposób etyczny, dbające o zachowanie równowagi ekologicznej i zdrowia konsumentów zostało pozytywnie przyjęte przez społeczność. Staje się coraz bardziej powszechne i jest uznawane za przyszłość całej branży. Rozwojowi tego modelu sprzyjają założenia Zielonego Ładu, a teraz rolnictwo zrównoważone jest nie tylko trendem, ale przyszłością całego sektora.

Jednym z podejść do rolnictwa zrównoważonego, które zdobywa coraz większą popularność, jest rolnictwo regeneratywne. Jego głównym celem jest odtwarzanie i ochrona naturalnych zasobów, zwłaszcza gleby. To właśnie dbałość o glebę jest jednym z kluczowych obowiązków rolnika. Dzięki praktykom takim jak odpowiednie wykorzystanie gleby, rezygnacja z orki czy stosowanie poplonów w płodozmianie, możliwe jest przywrócenie jej żyzności i odbudowa struktury. Wszystko to ma na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa poprzez spełnienie wymogów polityki unijnej i branży spożywczej w zakresie ochrony klimatu.

Te innowacyjne praktyki rolnicze są testowane w ramach projektu Bayer Forward Farming. Inicjatywa ta skupia się na wprowadzaniu zrównoważonych rozwiązań w wybranych gospodarstwach i badaniu korzyści wynikających z ich stosowania. Ważnym elementem jest dbałość o jakość gleby. Już teraz widoczne są pozytywne efekty tych działań – wzrost potencjału plonotwórczego gleby. W praktyce można zobaczyć, jak ważne jest utrzymanie pokrywy roślinnej przez cały rok. Rośliny poplonowe, takie jak rzodkiew oleista, nie tylko wzbogacają glebę w składniki mineralne, ale także chronią ją przed erozją i pomagają w efektywnym gospodarowaniu wodą.