Rozpoczęcie siewów buraków w rejonie Pfeifer & Langen Polska – kluczowe aspekty do uwzględnienia

Rozpoczęcie siewów buraków w rejonie Pfeifer & Langen Polska – kluczowe aspekty do uwzględnienia

15 marca br., w obszarze uprawowym firmy Pfeifer & Langen Polska, nastąpiło inauguracja siewów buraków z myślą o kampanii 2024. Zarówno decyzja o przystąpieniu do prac przedsiewnych jak i sam proces siewu buraków powinien być podyktowany indywidualną oceną rolnika, który zważa na aktualne warunki pola, temperaturę gleby, jej poziom nawilżenia oraz przewidywaną pogodę.

Zasada jest taka, że zbyt wczesny wjazd na pole, szczególnie na tereny o ciężkich glebach z wysokim poziomem wilgotności, może prowadzić do uszkodzeń struktury gruntu. W sytuacji gdy rolnik decyduje się na technologię uprawy pasowej, ten element powinien być szczególnie dokładnie analizowany ze względu na głębszy wpływ redlic na spulchnienie gleby w porównaniu do tradycyjnej uprawy przedsiewnej. Dodatkowo warto pamiętać, że krótszy okres od momentu zapoczątkowania kiełkowania aż po pojawienie się wschodów buraków, sprzyja zdrowemu rozwojowi siewek.

Nasze nasiona przeznaczone na sezon 2024 gwarantują wschody buraków na poziomie minimum 94% po upływie 10 dni w temperaturach 10 stopni C. Niemniej jednak, nieodpowiednio przeprowadzona uprawa przedsiewna, przymrozki spadające poniżej minus 3 stopni C, szkodniki atakujące buraki w początkowych fazach rozwoju oraz niekorzystne warunki wilgotnościowe na plantacji mogą negatywnie wpłynąć na zdolność kiełkowania zasiewów, redukując jej wartość nawet o połowę w stosunku do nasion już zasianych.