Przybycie pierwszej partii funduszy z Krajowego Planu Odbudowy do Polski planowane na przyszły tydzień

Przybycie pierwszej partii funduszy z Krajowego Planu Odbudowy do Polski planowane na przyszły tydzień

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, poinformowała, że Komisja Europejska (KE) pozytywnie rozpatrzyła nasz krajowy wniosek o dystrybucję funduszy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W najbliższy poniedziałek wynosząca 6,3 mld euro suma powinna zostać przelana na polski rachunek.

Podczas piątkowej (5 kwietnia) rozmowy na platformie społecznościowej, Pełczyńska-Nałęcz ujawniła, że KE przyjęła pierwsze zapytanie Polski o wypłatę z KPO. Teraz wszystko co pozostało, to oczekiwanie na dojście przelewu. Kwota 6,3 mld euro jest planowana do wpłynięcia na konto polskiego rządu 15 kwietnia.

Pod koniec 2021 roku, Polska zgłosiła swój początkowy wniosek o wypłatę z KPO, mimo iż polski plan został zatwierdzony przez KE wcześniej, około półtora roku temu. W lutym bieżącego roku KE dała wstępne zielone światło dla pierwszego polskiego zapytania o wypłatę 6,3 mld euro. Komisja również podkreśliła, że ta kwota stanowi 10,5 proc. całkowitych środków przyznanych Polsce w ramach KPO, składając się z 2,69 mld euro z funduszy grantowych oraz 3,63 mld euro pożyczek.

Ze względu na cel Unii Europejskiej na inwestycje w cele klimatyczne, znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na ten cel (46,6 proc.). Problemem jest jednak konieczność wykorzystania tych środków do końca 2026 roku – mniej niż trzy lata od teraz.

Krajowe Plany Odbudowy są kluczowym elementem instrumentu odbudowy i odporności (Funduszu Odbudowy) wprowadzonym przez UE w lutym 2021 r. aby pomóc złagodzić gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19. Wnioski Polski nie były realizowane do tej pory ze względu na niewywiązanie się rządu PiS z umówionych „kamieni milowych”, które są warunkiem dla wypłat z KPO. Na skutek tych opóźnień, obecna koalicja rządu negocjuje zmiany w zapisach KPO.