Reformy w przemyśle paszowym: Polskie białko stanie się kluczowym składnikiem produkcji pasz

Reformy w przemyśle paszowym: Polskie białko stanie się kluczowym składnikiem produkcji pasz

Projekt nowelizacji ustawy o paszach jest aktualnie opracowywany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym celem tych zmian jest zapewnienie rolnikom stabilnego rynku zbytu dla polskiego białka, które jest wykorzystywane w produkcji pasz. Ta inicjatywa ma również na celu stopniowe zwiększenie suwerenności białkowej kraju.

Zasugerowane zmiany w prawie wymagać będą od firm paszowych zakupu polskiego białka. Proces ten będzie wprowadzany etapami, rozłożony na kilka lat, aby umożliwić rolnikom dostosowanie się do nowych warunków, pokazując im korzyści płynące z produkcji krajowego białka. Z drugiej strony, ma to także na celu wspieranie firm paszowych w tworzeniu łańcuchów produkcyjnych opartych na białku pochodzącym od polskich rolników – mówi poseł Jarosław Sachajko.

Dzięki proponowanym zmianom w ustawie, rolnicy uzyskają gwarancję, że ich produkowane białko zostanie zakupione przez firmy paszowe. Jak zauważył poseł Sachajko, nowe przepisy mają na celu zapobiec sytuacji, jaka miała miejsce kilka lat temu. Kiedy rząd wprowadził dopłaty do roślin białkowych, wielu rolników rozpoczęło ich produkcję. Jednak firmy paszowe nie były zainteresowane ich zakupem. Nowa ustawa ma na celu zobowiązanie tych firm do zakupu białka od polskich producentów.