Usuń azbest z twojego gospodarstwa rolnego dzięki dofinansowaniu. Kolejna runda rekrutacji rozpoczyna się

Usuń azbest z twojego gospodarstwa rolnego dzięki dofinansowaniu. Kolejna runda rekrutacji rozpoczyna się

Osoby poszukujące finansowego wsparcia na wymianę azbestowych pokryć dachowych w swoich gospodarstwach rolnych będą miały możliwość ubiegania się o fundusze na ten cel od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. To już druga tura naboru wniosków na tego typu pomoc realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Program „Wsparcie na wymianę szkodliwych dla zdrowia i środowiska pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych” funkcjonujący pod egidą KPOiZO, skierowany jest do osób fizycznych objętych ubezpieczeniem społecznym rolników lub beneficjentów płatności bezpośrednich. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia jest posiadanie numeru rejestracyjnego w ewidencji producentów rolnych oraz bycie właścicielem lub współwłaścicielem budynku, gdzie planowana jest wymiana pokrycia dachowego. Warto zwrócić uwagę, że wnioski w tej rundzie mogą dotyczyć również inwestycji prowadzonych na terenach gmin miejskich.

Wysokość dofinansowania do wymiany dachów pozostaje bez zmian i wynosi 40 zł za metr kwadratowy, pokrywając koszty wymiany maksymalnie 500 m2 powierzchni dachu. Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r., z możliwością ubiegania się o przyznanie zaliczki na poziomie 50%. Zmieniono również procedurę, eliminując konieczność dołączania do dokumentów kopii zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych, zezwoleń lub innych decyzji. Teraz osoba szukająca wsparcia będzie musiała jedynie zadeklarować, że dopełniła wszystkich niezbędnych formalności związanych z realizowaną inwestycją w odpowiednim starostwie powiatowym.