Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad nową ustawą dotyczącą ubezpieczeń społecznych rolników

Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad nową ustawą dotyczącą ubezpieczeń społecznych rolników

Projekt ustawy, który pozwoli rolnikom łączyć pracę w gospodarstwie rolnym z zatrudnieniem na etacie, jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister rolnictwa, Anna Gembicka, wraz z posłem Jarosławem Sachajko przedstawili szczegóły tego projektu.

Anna Gembicka, będąca na czele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, omówiła kluczowe projekty dotyczące systemowych zmian w sektorze rolniczym. „Mamy w planach osiem projektów, które dotyczą różnych aspektów polskiego rolnictwa” – wyjawiła minister. Jednym z prezentowanych projektów jest propozycja umożliwienia rolnikom ubezpieczonym w KRUS-ie równoczesnej pracy na etacie.

Zaproponowane zmiany przewidują:

  • dywersyfikację źródeł dochodów w sektorze rolnym poprzez możliwość łączenia pracy w rolnictwie z pracą na etacie (do 3/4) oraz rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej pozarolniczej prowadzonej przez rolnika;
  • wypłacanie pełnej renty rolniczej bez konieczności rezygnacji z prowadzenia działalności rolniczej razem z małżonkiem-emerytem.

Implementacja tych rozwiązań znacznie podniesie poziom wsparcia dla dochodów gospodarstw rolnych, co przyczyni się do wyrównania szans rozwojowych, ekonomicznych i społecznych – zaznaczył poseł Jarosław Sachajko.