Przemysł tworzyw sztucznych: manipulacja na rzecz recyklingu?

Przemysł tworzyw sztucznych: manipulacja na rzecz recyklingu?

Według raportu sporządzonego przez Center for Climate Integrity (CCI), organizację non-profit zorientowaną na działania prawne w celu odpowiedzialności przemysłu paliwowego, branża tworzyw sztucznych przez lata manipulowała amerykańskim społeczeństwem. Celem tych manipulacji było sprzedaż idei recyklingu tworzyw sztucznych, co pozwalało jednocześnie na zwiększenie sprzedaży produktów z tworzyw sztucznych.

Raport CCI ujawnia, że wiodące firmy petrochemiczne, w tym takie giganty jak ExxonMobil, od wielu lat były świadome, że recykling tworzyw sztucznych nie jest trwałym rozwiązaniem dla problemu odpadów z tego typu materiałów. Mimo to, te firmy kontynuowały promowanie recyklingu, aby uniknąć regulacji prawnych i wprowadzić w błąd konsumentów, którzy dzięki temu nadal kupowali i używali ich produktów.

„Nadszedł czas, by przemysł petrochemiczny odpowiedział za wyrządzone szkody” – podkreślił Richard Wiles, prezes CCI. Raport nosi tytuł „The Fraud of Plastic Recycling: How Big Oil and the plastics industry deceived the public for decades and caused the plastic waste crisis” i zawiera niepublikowane wcześniej dokumenty z branży, które potwierdzają, że firmy i organizacje branżowe były świadome, że proces recyklingu tworzyw sztucznych nie jest możliwy do przeprowadzenia w nieskończoność.

Zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi to ogromne zagrożenie dla ekosystemu i zdrowia publicznego. Przyszłe prognozy są alarmujące – jeśli obecne tendencje utrzymają się, do 2050 roku tworzywa sztuczne będą dominować w oceanach, przewyższając liczebnie ryby. Dodatkowo, toksyczne opary emitowane przez zakłady produkujące tworzywa sztuczne stanowią poważne niebezpieczeństwo dla społeczności mieszkających w sąsiedztwie tych zakładów.

Chociaż recykling jest często prezentowany jako rozwiązanie mające na celu ochronę środowiska, okazało się ono niewystarczające i mało efektywne. Jak wynika z danych statystycznych, ponad 90% wszystkich tworzyw sztucznych wyprodukowanych w latach 1950-2015 zostało spalone, zdeponowane na składowiskach lub po prostu wyrzucone do śmieci.