Porady i zalecenia dla gospodarstw rolnych w marcu

Porady i zalecenia dla gospodarstw rolnych w marcu

Miesiąc marzec, jest miesiącem, kiedy obchodzimy triumf wiosny nad zimą i jej boginią – Marzanną. Pierwszego dnia tego miesiąca, 20 dni przed oficjalnym nadejściem wiosny kalendarzowej, rozpoczyna się wiosna meteorologiczna. Wiosna astronomiczna zaznacza swój początek, gdy długość trwania dnia jest równa długości nocy, co zwykle ma miejsce 20 lub 21 marca. Istnieje też tzw. wiosna fenologiczna.

Fenologiczne nadejście wiosny nie może być dokładnie datowane, ponieważ każdego roku drzewa zaczynają zielenieć w różnym czasie. Jest to okres, kiedy natura budzi się do życia – drzewa zaczynają kwitnąć, a trawa staje się zielona. W ostatnich latach ten proces najczęściej zaczynał się na przełomie marca i kwietnia, ale w tym roku miał miejsce już pod koniec lutego, który był jednym z najcieplejszych w historii pomiarów.

Wyróżnić można też termin termicznej wiosny. Rozpoczyna się ona, gdy temperatura na dworze utrzymuje się zarówno w dzień, jak i w nocy na poziomie nie niższym niż 5 stopni Celsjusza przez co najmniej pięć dni.

Od pierwszego dnia marca, zgodnie z wymogami programu azotanowego, rolnicy mogą przystępować do prac polowych związanych z nawożeniem upraw azotem. Dotyczy to zarówno nawozów mineralnych, organicznych, jak i naturalnych. Marzec to również czas pierwszych wiosennych zasiewów.

W marcu zazwyczaj przypada Wielki Post – 40-dniowy okres przygotowań do Wielkiej Soboty. Jest to okres pełen tradycji na polskiej wsi. Ostatki są okresem zabaw, które kończą się na wieczór przed Środą Popielcową, znanym jako podkoziołek, podkurkiem lub śledzik, w zależności od regionu kraju.

Po Środzie Popielcowej rozpoczyna się Wielki Post – okres surowych postów, modlitwy i spowiedzi. To czas zmian w kuchni – panują teraz dania bezmięsne i bez tłuszczów zwierzęcych.

Marzec to miesiąc intensywnych prac polowych. Po wyschnięciu gleby wykonujemy uprawy i nawożenie, które mają na celu przygotowanie stanowisk pod siewy roślin jarych. Jeśli warunki na to pozwalają, można również rozpocząć wywóz obornika i gnojowicy.

W drugiej połowie marca powinno się rozpocząć siewy roślin strączkowych. Rolnikom ekologicznym pozostaje tylko walka mechaniczna poprzez bronowanie. Ruszanie wegetacji to najlepszy moment zastosowania pierwszej startowej dawki azotu N.

Na koniec przypomnienie: wczesną wiosną należy podjąć szereg działań, m.in. zasilić plantację azotem, dokonać bronowania w celu przewietrzenia wierzchniej warstwy gleby i przerwania parowania, a także zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia roślin. Na plantacjach, gdzie nastąpiło znaczne wypadnięcie roślin, zawsze występuje zwiększone nasilenie zachwaszczenia, dlatego na takich polach zwalczanie chwastów musi być wykonane wcześnie i dokładnie.