Piątka dla zwierząt

Piątka dla zwierząt

W dzisiejszym wpisie chcemy przedstawić główne założenia tak zwanej „Piątki dla zwierząt”, czyli zmian jakie zajdą w ustawie o ochronie zwierząt. Wywołało to bardzo duże emocje wśród rolników, zwłaszcza tych, których bezpośrednio dotkną nowe zapisy.

Postaramy się jednak przedstawić „Piątkę dla zwierząt” bardzo obiektywnie, nie sympatyzując z żadną ze stron.

8 września zaprezentowano projekt ustawy. Według rządzących, ma na celu zwiększenie ochrony zwierząt, a także wprowadzenie większego humanitaryzmu i podniesienie standardu hodowli.

Jakie są najważniejsze zmiany, które miałaby wprowadzić ta ustawa?

Jedną ze zmian jest całkowite zakazanie wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych. Oznacza to między innymi, że nie będą mogły działać cyrki, gdzie w widowiskach biorą udział żywe stworzenia.

Wprowadzone zmiany mają dotyczyć także zwierząt hodowlanych.

Nie będzie można hodować zwierząt w celu pozyskania z nich futra. Jedynym wyjątek opisany w projekcie to królik. On nadal będzie mógł być wykorzystywany w ten sposób.

Kolejną ważną kwestią ma być ograniczenie uboju rytualnego. Od momentu wejścia w życie ustawy, ma on być zarezerwowany tylko dla związków wyznaniowych.

Ma zmienić się także prawo dotyczące trzymania zwierząt na uwięzi. Nie będzie można trzymać ich w sposób stały. Przy tymczasowym przetrzymywaniu, minimalna długość uwięzi ma wynosić 6 metrów, przy czym zwierzę ma mieć zapewnioną powierzchnię 20 metrów kwadratowych. Nie wolno także używać kolczatek, czyli obroży z wystającymi, tępo zakończonymi końcami drutu.

W projekcie możemy przeczytać nowe wytyczne dotyczące kojców dla psów, włącznie z wymiarami i dokładną definicją.

Mają zwiększyć się także uprawnienia organizacji związanych z obroną praw zwierząt. Do odbierania źle traktowanych zwierząt ma zostać dopuszczona Policja. Ma także powstać specjalna Rada do spraw zwierząt, która ma podlegać Ministrowi Rolnictwa.

Rząd cały czas zajmuje się projektem tej ustawy. Jak będzie wyglądała jej ostateczna forma? Zapewne przekonamy się już wkrótce.