Otwarcie granic dla handlu mlekiem – apel polskich i ukraińskich przetwórców

Otwarcie granic dla handlu mlekiem – apel polskich i ukraińskich przetwórców

Przedstawiciele sektorów mleczarskich z Polski i Ukrainy wyrażają wspólne stanowisko wobec swoich rządów, nawołując do kooperacji zamiast rywalizacji. Zamiast tworzyć bariery, postulują budowanie mostów umożliwiających prowadzenie biznesów.

Dnia 29 lutego odbyło się spotkanie w siedzibie Polskiej Izby Mleka w Białymstoku, na którym obecni byli Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, oraz delegacja Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy pod przywództwem Arsena Didura, Dyrektora Wykonawczego Stowarzyszenia.

Spotkanie zaowocowało stworzeniem dokumentu, w którym przedstawiciele Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy oraz Polskiej Izby Mleka wystosowali kolejny apel do rządowej administracji obu krajów. Wzywają oni do podjęcia konstruktywnych działań mających na celu rozwiązanie trudnej sytuacji na granicy pomiędzy Polską a Ukrainą.

W przygotowanym dokumencie podkreślono znaczenie Ukrainy jako jednego z głównych odbiorców polskich produktów mleczarskich spoza granic Unii Europejskiej. Dodatkowo, bilans handlowy pomiędzy Polską a Ukrainą na korzyść polskich eksporterów wynosi ponad 97 milionów euro.

W komunikacie sformułowanym przez obie strony czytamy: „Jesteśmy zainteresowani kontynuacją tej współpracy, by dostarczać ukraińskim konsumentom polskie produkty mleczarskie i zapewnić rolnikom stabilne ceny za mleko”. Dodatkowo, apelują oni do rządów Ukrainy i Polski, wzywając do uwzględnienia specyfiki handlu produktami mleczarskimi pomiędzy tymi dwoma krajami. „Chcemy tworzyć dobry klimat do współpracy po obu stronach granicy” – dodają.