Obowiązek uzupełniania danych przez hodowców bydła, owiec i kóz – końcowy termin zbliża się nieubłaganie

Obowiązek uzupełniania danych przez hodowców bydła, owiec i kóz – końcowy termin zbliża się nieubłaganie

Prawo stanowi jasne wytyczne dla hodowców różnych gatunków zwierząt. Bydło, owce i kozy muszą być właściwie zarejestrowane w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Hodowcy mają jeszcze nieco ponad miesiąc, do 3 stycznia 2024 roku, na uzupełnienie bazy danych dotyczącej już zarejestrowanych siedzib stad.

Zgodnie z Ustawą z 4 listopada 2022 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, hodowcy mają obowiązek uzupełniać dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności hodowlanej. W ciągu 12 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy muszą oni między innymi zaktualizować informacje o budynkach używanych w ramach działalności – ich opis, cechy charakterystyczne, współrzędne geograficzne, a także gatunki zwierząt utrzymywanych w nich oraz rodzaj produkcji prowadzonej.

Ważne jest również uzupełnienie danych dotyczących działek, na których odbywa się wypas zwierząt, oraz systemów utrzymania zwierząt w danej siedzibie stada, z przypisaniem do konkretnej budowli. Wszystkie te czynności można wykonać za pomocą aplikacji IRZplus, która umożliwia wybór różnych systemów utrzymania dla poszczególnych gatunków zwierząt oraz technologii produkcji.

W systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, prowadzonym przez ARiMR, można także rejestrować nowe gatunki zwierząt – od jeleniowatych, przez wielbłądowate, aż po koniowate. Można tam również zgłosić drób oraz ptaki żyjące w niewoli, a także jaja wylęgowe.

Prawo określa także konkretne terminy na uzupełnienie danych dla nowo wpisywanych gatunków. Przykładowo, posiadacz koniowatego ma 3 miesiące od wejścia w życie ustawy na zarejestrowanie siedziby stada i zgłoszenie koniowatych, podobnie jak hodowca wielbłądowatego czy jeleniowatego. Co więcej, hodowcy drobiu mają 3 miesiące na rejestrację z podaniem liczby ptaków i jaj wylęgowych.