Wzrost popularności nowoczesnych technologii wśród polskich rolników

Wzrost popularności nowoczesnych technologii wśród polskich rolników

Rozwój technologiczny znajduje swoje zastosowanie również w sektorze rolnictwa, wprowadzając wydajność, efektywność oraz zrównoważone procesy. Automatyzacja pracy, za sprawą nowych technologii, umożliwia obniżenie kosztów produkcji. W obliczu zmian klimatycznych, zapotrzebowanie na te bardziej ekologiczne i wydajne metody uprawy roślin i hodowli zwierząt wzrasta. Koncepcja tzw. Rolnictwa 4.0 jest zgodna z Europejskim Zielonym Ładem, jednak jej implementacja w polskich gospodarstwach rolnych przebiega wolniej mimo rosnącego zainteresowania. Listopadowy nabór ARiMR, który został zakończony już po trzech dniach, doskonale ilustruje to wzrastające zainteresowanie.

Dr inż. Mirosław Czechlowski z Katedry Inżynierii Biosystemów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozmawiając z agencją Newseria Biznes tłumaczy, że Rolnictwo 4.0 polega na podejmowaniu decyzji opartych na wiarygodnych danych, a nie intuicji. Właścicieli gospodarstw wspierają w tym dane dostarczane przez różnego rodzaju systemy, takie jak telemetria z maszyn rolniczych czy teledetekcja satelitarna.

Lipcowe badania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („Rolnictwo 4.0. Identyfikacja trendów technologicznych”) wykazały, że technologia jest głównym czynnikiem rozwoju rolnictwa na całym świecie, co wynika z konieczności produkowania coraz większej ilości żywności przy jednoczesnym podnoszeniu jej jakości. Wspomniane Rolnictwo 4.0 to zastosowanie łącznie wielu rozwiązań, takich jak geolokalizacja, pomiar zdalny, czujniki mierzące temperaturę, wilgotność powietrza lub gleby, roboty naziemne i drony ze specjalistycznymi kamerami, autonomiczne ciągniki, kombajny i opryskiwacze, systemy analizy danych meteorologicznych i rynkowych czy systemy satelitarnej obserwacji pól.

Dzięki tym zaawansowanym technologiom możliwe jest zbieranie ogromnej ilości danych, które po analizie pomagają w optymalizacji procesów produkcyjnych i agrotechnicznych. Jak tłumaczy dr inż. Mirosław Czechlowski, najważniejsza jest tutaj teledetekcja satelitarna, dzięki której można uzyskać szczegółowe informacje o polu w wysokiej rozdzielczości.

Ze względu na zmiany klimatyczne oraz rosnącą populację świata, zapotrzebowanie na wydajne i ekologiczne systemy uprawy roślin i hodowli zwierząt będzie rosło. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy, co z kolei przekłada się na większą produkcję przy mniejszym zużyciu nawozów. Takie podejście korzystnie wpływa nie tylko na ekonomię, ale ma również ogromne znaczenie dla środowiska i bioróżnorodności.