Główny Lekarz Weterynarii złożył wniosek do WOAH o przywrócenie Polsce statusu kraju wolnego od grypy ptaków

Główny Lekarz Weterynarii złożył wniosek do WOAH o przywrócenie Polsce statusu kraju wolnego od grypy ptaków

Według najnowszych informacji, Główny Lekarz Weterynarii złożył oficjalną deklarację do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) w celu przywrócenia Polsce statusu kraju nieobciążonego wysoce zjadliwą grypą ptaków, zwanej także HPAI. Deklaracja ta wpłynęła 17 listopada 2023 roku, po tym jak zakończono proces eliminacji choroby, którą wcześniej wykryto w dwóch różnych miejscach – w gospodarstwach hodujących drób w województwie łódzkim i zachodniopomorskim.

Zgodnie z artykułem 10.4.6 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, kraj, który wcześniej był wolny od HPAI i na jego terenie doszło do wybuchu tej choroby, może odzyskać swoją dawną pozycję 28 dni po zastosowaniu tak zwanej polityki „stamping-out”. Jest to możliwe pod warunkiem, że wszystkie działania mające na celu zwalczanie choroby zostały zakończone i nadzór nad sytuacją jest w pełni zapewniony.

Służby weterynaryjne w Polsce podjęły natychmiastowe kroki w celu zwalczania grypy ptaków, zgodnie z procedurami określonymi w polityce „stamping-out”. Te działania obejmowały między innymi uśmiercanie chorych ptaków, niszczenie ciał martwych i zabitych zwierząt, a także dokładne oczyszczanie i dezynfekcję obszarów dotkniętych chorobą. W odpowiedzi na wybuch epidemii, wokół zaogniały się obszary choroby wprowadzone zostały również specjalne restrykcje. Jako członek Unii Europejskiej, Polska stale prowadzi program monitorowania grypy ptaków zarówno w gospodarstwach hodujących drób, jak i w populacjach dzikich ptaków.