Nieoprocentowane wsparcie finansowe dla hodowców świń obszarach dotkniętych ASF dostępne w ARiMR

Nieoprocentowane wsparcie finansowe dla hodowców świń obszarach dotkniętych ASF dostępne w ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oferuje producentom świń nielimitowaną pożyczkę bez odsetek, przeznaczoną na ukończenie wszelkich niewykonanych zadań wynikających z umów cywilnoprawnych. Aby ubiegać się o tę formę wsparcia, hodowcy muszą osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w lokalnym biurze powiatowym ARiMR, które jest odpowiedzialne za obszar, na którym mieszkają lub prowadzą swoją działalność.

Takie wsparcie jest dostępne wyłącznie dla hodowców świń, czyli rolników uznanych za producentów zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi krajowego systemu ewidencji producentów, rejestru gospodarstw rolnych i systemu zgłoszeń o przyznanie płatności. Kwalifikują się tylko ci hodowcy, którzy posiadali chów świń w miejscu określonym numerem nadanym na podstawie Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1815), usytuowanym na terenie Polski.

Terytorium kwalifikujące się do wsparcia to obszar wymieniony w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. dotyczącej środków kontrolnych zdrowia zwierząt w kontekście afrykańskiego pomoru świń (ASF) w wybranych krajach członkowskich, a także anulującej decyzję wykonawczą 2014/178/UE. Wchodzą tu również obszary wymienione w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. o unikalnych środkach do walki z ASF (Dz. Urz. UE L 129, 15.04.2021, str. 1, z późniejszymi zmianami). To samo dotyczy części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r., które ustanawia specjalne środki przeciwdziałające chorobom zwierząt w kontekście ASF i unieważniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79, 17.03.2023, str. 65, z późniejszymi zmianami).

Ostatnim warunkiem jest to, że obszar musi być zarażony ASF lub podlegać ryzyku infekcji, co jest ustalone zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania infekcji u zwierząt.