Nadchodzi okres siedmiu naborów na interwencje pszczelarskie – szczegóły i terminy

Nadchodzi okres siedmiu naborów na interwencje pszczelarskie – szczegóły i terminy

Z dniem 20 listopada 2023 roku rozpoczyna się okres składania wniosków o wsparcie finansowe z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który potrwa do 18 stycznia 2024 roku. Odbiorcami tej możliwości są hodowcy pszczół, organizacje skupiające pszczelarzy, placówki doradztwa rolniczego oraz jednostki naukowo-badawcze. W ramach tego okresu zaplanowano przeprowadzenie siedmiu naborów. O połowie z nich beneficjentom jest już wiadomo (I.6.2; I.6.3; I.6.5), jako że były one już realizowane w kwietniu bieżącego roku, podczas gdy cztery pozostałe będą prowadzone po raz pierwszy. Proces złożenia dokumentów będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Interwencja I.6.1 ma na celu poprawę poziomu wiedzy pszczelarskiej i umożliwia organizacjom pszczelarskim oraz jednostkom doradztwa rolniczego ubiegać się o dofinansowanie na organizację szkoleń dotyczących takich zagadnień jak prowadzenie gospodarki pasiecznej, choroby pszczół czy produkty pszczelarskie.

Interwencja I.6.2 skierowana jest do indywidualnych pszczelarzy oraz organizacji pszczelarskich i koncentruje się na poprawie infrastruktury gospodarstw pszczelarskich przez dofinansowanie zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce pasiecznej.

Interwencja I.6.3 koncentruje się na walce z warrozą za pomocą produktów leczniczych. Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać jedynie organizacje pszczelarskie działające w imieniu hodowców pszczół.

Interwencja I.6.4 ma na celu ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej przez indywidualnych pszczelarzy, finansując zakup nowych urządzeń niezbędnych do tej formy działalności.

Interwencja I.6.5 skupia się na odbudowie i poprawie wartości użytkowej pszczół, oferując wsparcie na zakup matek pszczelich z linii hodowlanych oraz innych elementów mających na celu poprawę jakości pszczół.

Interwencja I.6.6 skierowana jest do jednostek naukowo-badawczych zajmujących się tematyką pszczelarską, oferując dofinansowanie na prace dotyczące zdrowia pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacji w gospodarce pasiecznej.

Interwencja I.6.7 skupia się na badaniu jakości handlowej miodu oraz identyfikacji miodów odmianowych, oferując wsparcie na zakup niezbędnych analiz fizykochemicznych miodu.