Wypłacono 136,6 mln zł w formie dopłat za materiał siewny dla rolników dotkniętych kryzysem na Ukrainie

Wypłacono 136,6 mln zł w formie dopłat za materiał siewny dla rolników dotkniętych kryzysem na Ukrainie

Do dnia 14 sierpnia 2023 roku, rolnicy, którzy doświadczyli trudności finansowych związanych z konfliktem na Ukrainie, mieli możliwość ubiegania się o wsparcie w postaci dotacji na zakup materiału siewnego klasy elitarnej lub kwalifikowanej. W sumie, wpłynęło 52,8 tysiąca wniosków o taką pomoc. Do 5 października uruchomiono procedurę wypłaty tych środków. Jak dotąd, przekazano łączną kwotę 136,6 milionów złotych na konta ponad 49 tysięcy beneficjentów.

Dotacja była dostępna dla producentów rolnych, którzy spełniali następujące warunki: zakupili materiał siewny klasy elitarnej lub kwalifikowanej określonych gatunków roślin uprawnych w okresie od 15 lipca 2022 do 15 czerwca 2023; złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2023; nie składali wcześniej wniosku o dopłatę do materiału siewnego w bieżącym roku, a jeśli to zrobili – wycofali go.

Wsparcie finansowe było obliczane jako iloczyn powierzchni gruntów ornych deklarowanych przez rolnika we wniosku, nieprzekraczającej 50 hektarów obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon), i stawek pomocy. Wartości tych stawek wynosiły: 200 zł/ha dla gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub pastewnymi; 300 zł/ha dla gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (nie dotyczy soi); 500 zł/ha dla gruntów ornych obsianych soją; oraz 1200 zł/ha dla gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.