Pomoc finansowa dla rolników: 2,8 mld zł na zakup nawozów mineralnych

Pomoc finansowa dla rolników: 2,8 mld zł na zakup nawozów mineralnych

W okresie od 16 maja 2022 r. do 15 maja 2023 r., przeprowadzono nabór aplikacji dotyczących subwencji na zakup nawozów mineralnych, z wyłączeniem wapna nawozowego i wapna nawozowego zawierającego magnez. Przyjęto prawie 351 tys. wniosków. Pierwsze wpłaty zostały zrealizowane 11 września 2023 r., a do chwili obecnej na konta około 343,5 tys. rolników przelano już sumę 2,8 mld zł.

Wydatkowanie dopłat skierowane było do producentów rolnych o statusie mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, którzy doświadczali problemów z płynnością finansową w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Od rolnika ubiegającego się o tę formę wsparcia wymagano także złożenia wniosku o udzielenie bezpośrednich płatności za rok 2023 oraz posiadania identyfikatora wydanego zgodnie z przepisami dotyczącymi krajowego systemu ewidencji producentów, rejestracji gospodarstw rolnych oraz rejestru aplikacji o przyznanie płatności.

Celem tej pomocy jest dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych, które nie są wapnem nawozowym czy wapnem nawozowym zawierającym magnez, zakupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (wcześniej graniczną datą była 31 marca 2023 r.). Warto zaznaczyć, że sprzedawca musi prowadzić działalność w obszarze obrotu lub sprzedaży nawozów. Rolnik jest zobowiązany dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub dokumenty księgowe na własne nazwisko potwierdzające transakcję.