Nabór wniosków o dofinansowanie dla producentów żywności z systemów jakości trwa do 18 marca 2024 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla producentów żywności z systemów jakości trwa do 18 marca 2024 r.

Prowadzący produkcję żywności w ramach systemów jakości mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na działania promocyjno-informacyjno-marketingowe. Nabór wniosków w tej kwestii potrwa aż do 18 marca 2024 roku. Fundusze na ten cel zostały zapewnione ze środków przeznaczonych w budżecie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na perspektywę lat 2023-2027.

Wsparcie finansowe jest skierowane przede wszystkim do grup producentów, które realizują produkcję żywności, stosując systemy jakościowych. Takie grupy mogą funkcjonować na różne sposoby, m.in. jako spółdzielnie, koła rolnicze, organizacje producentów czy konsorcja. Celem tego wsparcia jest przede wszystkim zwiększenie rozpoznawalności produktów wytworzonych w oparciu o systemy jakości takie jak Chroniona Nazwa Pochodzenia, rolnictwo ekologiczne, „Jakość Tradycja” lub „Quality Meat Program”.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji – do 70% kosztów kwalifikowanych. Górna granica wsparcia na jedną operację nie może przekroczyć kwoty 1,75 mln zł. Z dofinansowania można skorzystać na różne formy promocji: od reklamy w internecie, telewizji, radiu lub prasie, poprzez zwrot części kosztów związanych z promocją w punktach sprzedaży, przygotowaniem stoisk i materiałów reklamowych, aż po udział w pokazach, wystawach czy targach. Wsparcie można również przeznaczyć na utworzenie i zarządzanie stroną internetową służącą promocji produktu.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane od 19 lutego do 18 marca 2024 roku. Należy je składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.