Podsumowanie końcowych wypłat dopłat bezpośrednich i obszarowych dla rolników za 2023 rok

Podsumowanie końcowych wypłat dopłat bezpośrednich i obszarowych dla rolników za 2023 rok

W ramach końcowych wypłat dopłat bezpośrednich i obszarowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zasiliła konta rolników sumą przekraczającą 891 milionów złotych. Płatności te były realizowane od dnia 1 grudnia 2023 roku. Wliczając w to również zaliczki, które zostały przekazane w październiku i listopadzie, blisko 10,2 miliardów złotych trafiło do kieszeni rolników.

Od 15 marca do 25 lipca 2023 roku, za pośrednictwem systemu informatycznego Agencji (aplikacja eWniosekPlus), wnioski na rok 2023 złożyło aż 1,24 miliona rolników. W swoich wnioskach ubiegali się oni o przyznanie różnego rodzaju płatności, m.in. bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i płatności ekologiczne oraz płatności zalesieniowe. Ponadto, od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. mogli składać, za pomocą tej samej aplikacji, wnioski o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, co zrobiło blisko 190 tysięcy rolników.

W związku z płatnościami bezpośrednimi, rolnicy mieli możliwość ubiegania się o wiele form wsparcia. Wśród nich były: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wsparcie dochodów związane z produkcją zwierząt i roślinną oraz schematy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (ekoschematy). W szczególności warto podkreślić, że płatności w ramach ekoschematów zostały wprowadzone po raz pierwszy w roku 2023.

Całkowita kwota przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich wynosiła blisko 17 miliardów złotych. Pierwsze podział tych środków nastąpił między 16 października a 30 listopada 2023 roku w formie zaliczek. Agencja wypłaciła je dla 1,201 miliona rolników na kwotę 8,071 miliardów złotych. Od dnia 1 grudnia 2023 roku Agencja rozpoczęła realizację płatności końcowych, na podstawie wydanych decyzji. Do dnia 30 stycznia 2024 roku, decyzje zostały wydane dla 612,3 tysiąca rolników, na kwotę przekraczającą 801,5 miliona złotych.

Agencja poinformowała również o wdrożeniu nowego oprogramowania kontrolującego administracyjnie wnioski dotyczące ekoschematów powierzchniowych. Na tej podstawie zostaną przygotowane dane niezbędne do określenia stawek płatności dla ekoschematów powierzchniowych. Decyzje uwzględniające ekoschematowe płatności powierzchniowe będą wydawane od dnia 26 lutego 2024 roku, co pozwoli na realizację przyznanych płatności już w pierwszych dniach marca. Ze względu na okresy referencyjne kończące się dla niektórych wariantów w dobrostanie zwierząt 14 marca 2024 r., decyzje dla rolników ubiegających się w ramach płatności bezpośrednich o płatności dobrostanowe będą wydawane w kwietniu 2024 roku.