Grypa ptaków H5N1 sieje spustoszenie. Setki tysięcy ptaków padło ofiarą choroby!

Grypa ptaków H5N1 sieje spustoszenie. Setki tysięcy ptaków padło ofiarą choroby!

Oficjalne informacje od Głównego Lekarza Weterynarii donoszą o nowych wybuchach grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1, które dotykają naszych hodowli drobiu. W ciągu dwóch dni – 28 i 29 stycznia 2024 roku, potwierdzono trzy kolejne ogniska tej niebezpiecznej choroby (numerowane jako 5-7). Dane te opierają się na wynikach badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWet – PIB) w Puławach.

Ognisko z numerem pięć, potwierdzone 28 stycznia, nawiedziło Józefów w gminie Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie. W miejscowym gospodarstwie komercyjnym, gdzie utrzymywanych było blisko 50 tysięcy indyków rzeźnych – dokładnie 49 796, wirus zaatakował ze szczególną mocą.

Dzień później, 29 stycznia, potwierdzono dwa kolejne ogniska. Szóste dotknęło gospodarstwo w Głębokim (gmina Uścimów, powiat lubartowski, woj. lubelskie), gdzie hodowano 30 654 brojlery kurze. Siódme ognisko choroby zidentyfikowano w miejscowości Piaskowo, w gminie Szamotuły, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie. W gospodarstwie komercyjnym na terenie tej miejscowości utrzymywanych było 10 860 brojlerów kurzych.

Inspekcja Weterynaryjna podjęła natychmiastowe działania, mające na celu zminimalizowanie skutków wybuchu epidemii i jej dalszego rozprzestrzeniania się. Zostały one oparte na procedurach określonych przepisami prawa krajowego oraz regulacjami zawartymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 roku, które uzupełnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 dotyczące zapobiegania i zwalczania niektórych chorób z wykazu.