Prognozy produkcji zbóż w Polsce na rok 2023 według Komisji Europejskiej

Prognozy produkcji zbóż w Polsce na rok 2023 według Komisji Europejskiej

Komisja Europejska w swoim najnowszym raporcie przedstawia prognozowane dane dotyczące produkcji zbóż w Polsce na rok 2023. Według przedstawionych szacunków, produkcja pszenicy miękkiej wyniosła w tym roku 13,20 mln ton, co jest wynikiem o 2% gorszym niż w roku poprzednim, jednak jednocześnie jest to rezultat przewyższający o ponad 10% średnią z ostatnich pięciu lat. Raport, zawierający te informacje został opublikowany 29 stycznia.

Raport zawiera również szacunki dotyczące zbiorów głównych zbóż w roku 2023. Produkcja kukurydzy osiągnęła rekordowy poziom 8,97 mln ton, co oznacza wzrost o 5,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Produkcja pszenżyta wyniosła natomiast 5,4 mln ton, co jest wynikiem gorszym o 2,6% niż rok wcześniej. Zbiory jęczmienia osiągnęły natomiast poziom 2,9 mln ton, co stanowi wzrost o 2,3% w porównaniu do roku 2022.

Raport zauważa również, że wzrost produkcji w 2023 roku odnotowano w przypadku kukurydzy, jęczmienia i żyta. Tymczasem, produkcja pozostałych gatunków zbóż okazała się być gorsza niż rok wcześniej.

Wszystkie te dane składają się na ogólną produkcję wszystkich gatunków zbóż w Polsce w 2023 roku, która wyniosła 35,703 mln ton. Jest to wynik nieznacznie lepszy niż rok wcześniej, a jednocześnie przewyższający rekordowy wynik z 2020 roku, który wynosił 35,695 mln ton. Co więcej, szacowane zbiory wszystkich gatunków zbóż w 2023 roku przewyższały o 8% średnią pięcioletnią.