Intrygujące dyskusje i kwestie środowiskowe na 10. Forum Sektora Wołowiny

Intrygujące dyskusje i kwestie środowiskowe na 10. Forum Sektora Wołowiny

W kontekście obecnych protestów rolniczych, Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, podkreślił znaczenie tych wydarzeń dla zrozumienia sytuacji unijnych rolników przez Komisję Europejską. Głównym czynnikiem prowadzącym do protestów jest spadek rentowności produkcji rolnej oraz słabe miejsce rolnika w łańcuchu dostaw żywności. Minister uczestniczył w 10. Forum Sektora Wołowiny, gdzie dyskutowano o aktualnych wyzwaniach, którymi zmagają się rolnicy w Polsce i Europie, strategiach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), a także o zagrożeniach i możliwościach związanych z produkcją zrównoważoną.

Podczas swojego wystąpienia, Siekierski zwrócił uwagę na jeden z głównych dylematów dzisiejszego rolnictwa – jak pogodzić nowoczesność i efektywność z dbałością o środowisko i klimat. Wskazał na konieczność znalezienia równowagi między tymi dwoma aspektami, uwzględniając wielofunkcyjny charakter rolnictwa, które wpływa na wiele aspektów życia, nie tylko na produkcję żywności. Mimo to, podstawową funkcją rolnictwa jest nadal zapewnienie żywności, biorąc pod uwagę fakt, że co 10. osoba na świecie cierpi z powodu niedożywienia.

Minister Siekierski podkreślił, że istotne jest skupienie się na rozwiązaniu problemów leżących u podstaw protestów rolników w Polsce i Europie. Wyraził nadzieję, że protesty te przyczynią się do zwiększenia świadomości Komisji Europejskiej na temat tych kwestii.

Zdaniem ministra, głównymi przyczynami protestów są spadek rentowności produkcji rolnej oraz słaba pozycja rolnika w łańcuchu dostaw żywności. Dodatkowo Zielony Ład i jego wymogi oraz dążenie KE do otwarcia rynku na produkty z Ukrainy pogłębiają sytuację. Minister Siekierski zwrócił uwagę, że pomimo braku członkostwa Ukrainy w UE, kraj ten ma dostęp do wolnego rynku unijnego, a produkowane tam towary nie muszą spełniać unijnych standardów produkcji.

W konsekwencji europejskie towary stają się mniej konkurencyjne ze względu na wyższe koszty produkcji wynikające z przestrzegania standardów UE. Zdaniem Siekierskiego, konieczne jest przywrócenie stabilności na rynku rolnym i zapewnienie, że pomoc dla Ukrainy nie destabilizuje naszego rynku.

Minister Siekierski odniósł się również do autonomicznych środków handlowych (ATM) dla Ukrainy. Wśród nich znajduje się nowy projekt przedłużenia ATM, który jest w fazie negocjacji. Jego zdaniem, nowe rozporządzenie jest dużo korzystniejsze dla rolników niż poprzednie, ale uwzględnia tylko część ich postulatów. Nowe rozporządzenie miałoby obowiązywać od 6 czerwca 2024 r., a obecnie ustalane są zasady obowiązujące do czerwca.