„Siódemka dla mleczarstwa” – ZPPM proponuje siedem postulatów do zrealizowania przez polskie mleczarnie

„Siódemka dla mleczarstwa” – ZPPM proponuje siedem postulatów do zrealizowania przez polskie mleczarnie

Zainicjowany przez Europejski Zielony Ład kierunek gospodarczy, mający na celu wdrażanie działań ekologicznych na terytorium Unii Europejskiej, wymusza konieczność przeprowadzenia szeregu zmian w unijnej gospodarce. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie użycia nawozów, wprowadzenie gospodarki cyrkularnej czy też rozwijanie wykorzystania energii odnawialnej to tylko niektóre z wyzwań, które czekają na sektor żywnościowy na terenie całej UE, a co za tym idzie – również w Polsce. Zdając sobie sprawę z powagi tych wyzwań, Związek Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM) opracował listę siedmiu postulatów. Odzwierciedlają one kierunki działań, które powinny zostać podjęte w celu utrzymania konkurencyjności przez polskie mleczarstwo i spełnienia wymogów nowoczesnej, niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki. Postulaty te są wsparte publikacjami naukowymi zawierającymi raporty eksperckie, które szkicują potencjał rozwoju sektora mleczarskiego do 2030 roku.

Bez wątpienia polskie mleczarstwo musi przygotować się na nowe wyzwania. Zarówno zmiany klimatyczne, jak i dążenie do większej zrównoważoności w produkcji mleka i jego przetworów wymaga od sektora odpowiedzi. Dlatego ZPPM na początku 2023 roku podjął inicjatywę stworzenia raportów, które ocenią obecną sytuację mleczarstwa w Polsce w kontekście bieżących wyzwań zdrowotnych i ekologicznych oraz przyszłych kierunków rozwoju polskiego mleczarstwa do 2030 roku.

Nie możemy zapominać o fakcie, że Europejski Zielony Ład stawia przed branżą mleczarską wiele zadań do wykonania. Profesorowie Zbigniew Karaczun z SGGW i Jacek Walczak w pierwszym z serii raportów „Sytuacja mleczarstwa w Polsce w kontekście aktualnych wyzwań zdrowotnych i środowiskowych” podkreślają: „Zmiany, jakie zachodzą w sektorze mleczarskim, wpływają nie tylko na gospodarstwa prowadzące chów krów mlecznych, ale także na mleczarnie i zakłady przetwórcze. Wpływają na nie również inne czynniki, takie jak zmieniające się preferencje konsumentów czy rosnący poziom empatii wobec zwierząt hodowlanych”.

Innym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć branża, jest strategiczne podejście do zmian. „Widać brak systemowego podejścia do prowadzenia długofalowej polityki rozwoju nie tylko w rolnictwie, ale w całej gospodarce. To powoduje, że podmioty funkcjonujące w sektorze mlecznym mają problemy nie tylko z przyjęciem długofalowej strategii rozwoju, ale nawet działalność w krótkiej perspektywie czasu staje się w tych warunkach dużym wyzwaniem” – zauważa dr Karolina Babuchowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, autorka raportu dotyczącego przyszłości polskiej branży mleczarskiej do 2030 roku.