Dialog przedstawicieli ministerstwa z producentami i przetwórcami ziemniaka w MRIRW

Dialog przedstawicieli ministerstwa z producentami i przetwórcami ziemniaka w MRIRW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, oraz sekretarz stanu, Michał Kołodziejczak, spotkali się z delegatami branży produkcji i przetwórstwa ziemniaka. Celem tego spotkania było dyskusja na temat obecnej sytuacji oraz przyszłych wyzwań sektora.

To spotkanie inauguracyjne zapoczątkowało bliższą współpracę między Ministerstwem a przedstawicielami branży ziemniaczanej. Partnerstwo to jest kontynuowane z zamiarem stworzenia konkretnych rozwiązań, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości Polski w dziedzinie produkcji ziemniaka.

Różne kwestie zostały omówione podczas dyskusji. Przedstawiciele branży poruszyli sprawy takie jak: prognozy dla rozwoju produkcji sadzeniaków w Polsce, wsparcie gospodarstw w walce z bakteriozą pierścieniową ziemniaka oraz działania na rzecz zniesienia dodatkowych wymagań fitosanitarnych przy wysyłce ziemniaków z Polski do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Poruszono również kwestie dotyczące handlu i promocji ziemniaka, rynku skrobi oraz dostępności środków ochrony roślin.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarowało swoje pełne zaangażowanie w współpracę z branżą w celu rozwiązania problemów, które zostały przedstawione podczas spotkania.