Fosfor – kluczowy składnik pokarmowy dla zdrowego wzrostu roślin

Fosfor – kluczowy składnik pokarmowy dla zdrowego wzrostu roślin

Żadnego wątpliwości nie budzi fakt, że fosfor jest jednym z najistotniejszych elementów odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin. Chociaż azot często jest uważany za główny czynnik wpływający na plonowanie, fosfor, obok azotu, jest również traktowany jako jeden z kluczowych makroskładników mających wpływ na plony roślin.

Jego znaczenie szczególnie wzrasta podczas 2-3 głównych faz krytycznych, kiedy to rośliny wykazują największą wrażliwość na jego niedobór. Pierwsza z nich to początkowy rozwój, podczas którego następuje budowa podstawowych organów, takich jak system korzeniowy, pędy nadziemne i liście. I chociaż w okresie tym, zapotrzebowanie na ten pierwiastek nie jest zbyt wysokie, to obserwacja młodych plantacji dowodzi, że są one bardzo wrażliwe na jego najmniejsze niedobory czy zakłócenia w pobieraniu. Obserwuje się wówczas powolny rozwój, karłowaty pokrój, słaby i mały korzeń, ale także fioletowe (antocyjanowe) zabarwienie starszych liści. Analogiczne objawy możemy także zaobserwować podczas wiosennego startu. W uprawach ozimych jest to bowiem kolejny moment szczególnie zwiększonego zapotrzebowania. Fosfor jest wówczas niezbędny do regeneracji oraz odbudowy sytemu korzeniowego po zimie i dalszego rozwoju części nadziemnych.

Ostatnią, krytyczną fazą jest dojrzewanie, kiedy następuje nalewanie nasion i ziarna. Niedostatek tego pierwiastka objawia się problemami z kwitnieniem, a w dalszej kolejności zawiązywaniem ziarniaków i nasion. Otrzymujemy wówczas drobne, niskiej jakości ziarno, a także niedostatecznie wypełnione kłosy czy kolby (MTZ/MTN). Niestety, objawy i skutki niedoborów, występują także na plantacjach, gdzie aplikowano nawozy mineralne. Nie dość, że nawozy te są jednymi z najdroższych, to nawet te w pełni rozpuszczalne, są wykorzystywane przez rośliny co najwyżej w 25%. Nie ulega jednak wątpliwości, że pomimo wspomnianych trudności, zapewnienie roślinom łatwo przyswajalnego fosforu, w odpowiednim czasie i formie, powinno stać się priorytetem na każdym polu.