Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przeznacza 100 000 zł na wsparcie projektów studenckich

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przeznacza 100 000 zł na wsparcie projektów studenckich

W ubiegłym roku, jedenaście kół naukowych działających przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otrzymało uznanie za swoją pracę. Dla realizacji projektów badawczych, władze Uniwersytetu przyznały im środki finansowe w ramach programu „Studenckie Projekty Badawcze”.

Profesor Krzysztof Marycz pełni funkcję opiekuna Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Biomedyków, które zdobyło fundusze na prowadzenie badań nad rolą białka SHBG w regulacji multipotencji. Natalia Rogosch, studentka bioinformatyki i przewodnicząca koła, wyjaśnia, że celem ich projektu jest zrozumienie jak obniżony poziom białka SHBG wpływa na komórki stromalne izolowane z tkanki tłuszczowej koni, co może prowadzić do niekorzystnych zmian w tej tkance.

Używając zaawansowanych metod biologii molekularnej i bioinformatyki, członkowie koła planują badać zmiany poziomów transkrypcji genów i translacji białek, które są regulowane przez białko SHBG. Będą badali zarówno zdrowe, jak i otyłe konie. Przeprowadzą również badania nad różnicami w ekspresji genów zaangażowanych w biogenezę mitochondriów, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia procesów energetycznych w organizmie oraz dysfunkcji metabolicznych.

Natalia Rogosch podkreśla, że wyniki tych badań mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów rozwoju otyłości i być może doprowadzić do opracowania nowych terapii dla koni cierpiących na tę chorobę.

SKN ichtiopatologów „Skrzydlica” uzyskało 6030 zł na badania dotyczące antybiotykooporności szczepów bakterii Aeromonas spp. izolowanych od ryb i ich reakcji na ekstrakty ziołowe. Weronika Wolska z SKN „Skrzydlica” wyjaśnia, że problem antybiotykooporności jest coraz bardziej powszechny, szczególnie w środowisku wodnym, co utrudnia leczenie ryb i zwalczanie bakterii. W ramach projektu studenci planują izolować szczepy bakterii z wymazów pobranych od różnych gatunków ryb i badać, jak reagują one na ekstrakty roślinne, takie jak glistnik jaskółcze ziele.

Studenci SKN „Skrzydlica” angażują się w rozwiązywanie problemów występujących u ryb hodowlanych i ozdobnych, zarówno słodkowodnych, jak i morskich. Współpracują również z ZOO Wrocław, co daje im możliwość poznawania różnych aspektów utrzymania, leczenia i prowadzenia innych zabiegów na egzotycznych gatunkach ryb.